Omschakeling naar nieuwe economie gaat pijn doen

Over dertig jaar kunnen ook een aantal chief executives door robots zijn vervangen. De omschakeling naar een nieuwe economie onder invloed van de technologie kan echter voor de brede maatschappij een bron van pijn vormen. Dat heeft de Chinese miljardair Jack Ma, chief executive van het internetbedrijf Alibaba, tijdens een voordracht voor de China Entrepreneur Club gezegd. (artikel uit Express Business)

Ma verwacht dat ook de functie van chief executive uiteindelijk aan een robot kan worden toegewezen.

Onderwijssysteem aanpassen voordat het te laat is

De ondernemer voegde eraan toe de overheden te willen oproepen de nodige aanpassingen in het onderwijssysteem door te voeren, zodat de volgende generaties onder meer beter gewapend zouden kunnen zijn om met robots samen te werken. Jack Ma benadrukte al vijftien jaar geleden misschien tweehonderd tot driehonderd speeches gegeven te hebben over de impact van ecommerce en het internet op de traditionele economie. 

Sociale conflicten

Ook de volgende dertig jaar zal de technologie volgens Ma voor belangrijke problemen in de economie en de arbeidsmarkt zorgen. Hij waarschuwde daarbij voor dreigende sociale conflicten, die een grote impact op een brede waaier van economische sectoren en zelfs de hele samenleving zouden kunnen hebben.

Menselijk brein wordt ingehaald

Robots en artificiële intelligentie zullen volgens Ma noodzakelijk blijken voor de verwerking van de gigantische hoeveelheden data die de volgende decennia zullen worden gegenereerd. Hij benadrukte deze taken het vermogen van het menselijk brein zullen overstijgen.

Machines zouden geen alternatief mogen worden voor taken die mensen kunnen uitvoeren.

De machine als partner…

“Maar machines zouden geen alternatief mogen worden voor taken die mensen kunnen uitvoeren,” aldus de Chinese miljardair. “De robotsector zou zich moeten toespitsen op activiteiten die buiten de capaciteiten van de mens vallen. Daardoor zou de machine voor de mens een partner in plaats van een opponent kunnen worden.” Toch moet volgens Ma worden verwacht dat ook de functie van chief executive uiteindelijk aan een robot kan worden toegewezen.