Studiekeuzegids slaat plank mis

Onlangs kreeg ik per toeval een Studiekeuzegids 2017 in handen. Dat is een gids die jaarlijks uitkomt en beweert dat het de kwaliteit van de hogescholen in Nederland kan ranken. Een ambitieus en naar het schijnt moeilijke klus. De gids laat scholen jaarlijks een enquête onder hun studenten afnemen.

Studiekeuzegids en werkwijze

Als we kijken naar welke scholen hieraan meedoen dan valt op dat dat vooral de staatsscholen zijn en een enkele privéschool. De uitkomsten van de enquêtes schijnen aangevuld te worden met willekeurige resultaten die terug te vinden zijn in de rapporten die de NVAO regelmatig publiceert.  De NVAO is de Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie die namens de overheid o.a. de kwaliteit, niveau, uitval en resultaten die de scholen boeken meet.  Zie www.nvao.net.

EuroCollege en studiekeuzegids

EuroCollege doet niet mee aan die studiekeuze-enquêtes. De vragen die gesteld worden en de gids richten zich vooral op de indicatoren die bij overheidsscholen belangrijk zijn. Slagingspercentages, de ontwikkeling die studenten als persoon doormaken, de mate waarin het bedrijfsleven de afgestudeerden graag aanneemt e.d. worden nagenoeg niet meegenomen.  Nu weten we allemaal dat op overheidsscholen rond de 50% de eindstreep haalt. We hebben de gids eigenlijk altijd links laten liggen. Wij dachten wat hebben wij te zoeken tussen scholen die slechts de helft van hun studenten afleveren en anders dan wij massaal zijn en vooral een publieke functie hebben. Het is alsof je een fastfoodrestaurant vergelijkt met een sterrenrestaurant.

Studiekeuzegids: onjuiste infomatie over EuroCollege

Nu is daar verandering ingekomen. Het schijnt dat de gids uitspraken doet over onze school, zonder dat wij daarin gekend zijn. Een pas ingeschreven student wees ons erop dat de gids allerlei onjuiste zaken vermeld over o.a. EuroCollege. Voorbeelden van onjuistheden.

EuroCollege trots op resultaten en oordelen

Zo wordt op pagina 107 van de gids ten onrechte beweerd dat “EuroCollege geen succescijfers of oordelen openbaar maakt”.’ Dit in grote onzin.  Een school als EuroCollege waar studenten met hard werken en stevige coaching massaal slagen komt juist met zijn resultaten naar buiten. Deze zijn te vinden op nvao.net. De inspectie heeft ons juist geadviseerd om daarmee naar buiten te komen, omdat het zo uitzonderlijk is. Voormalig directeur van de NVAO, dr. K. Dittrich vroeg zich hard op af waarom EuroCollege wel waar maakt wat andere scholen niet lukt.

Hoge studierendementen

In een NVAO-rapport lezen we  “Het instroombeleid [van EuroCollege] kent een zorgvuldige intake- en selectieprocedure. De kwaliteit van studenten is hoog te noemen en in combinatie met het aangeboden programma en de uitgewerkte filosofie resulteert dat in hoge studierendementen.”  

De kwaliteit van studenten is hoog te noemen en in combinatie met het aangeboden programma en de uitgewerkte filosofie resulteert dat in hoge studierendementen.

EuroCollege: hoogste slagingspercentage

Als we alle rapporten die op die site naast elkaar leggen, blijkt dat EuroCollege stevige programma’s aanbiedt en veruit het hoogste slagingspercentage kent. De overheidsscholen komen niet verder dan maximaal 53% in 4 jaar, daar waar EuroCollege 80% geslaagden kent, versneld. De overige particuliere scholen komen net ietsje hoger dan die 53% uit.

Onze opleidingen zijn anders

Twee van de drie hbo-opleidingen van EuroCollege zijn in de gids ook verkeerd ingedeeld.

  • Onze ondernemersopleiding International Business & Entrepreneurship staat ingedeeld bij International Business & Management. De laatste is een managementopleiding met accent op medewerkerschap, import en export. De opleiding van EuroCollege is 100% een ondernemersopleiding. ONDERNEMEN, dat is toch iets anders dan in dienst gaan.   
  • Op pagina 90 blijkt dat onze eventopleiding ingedeeld is in een cluster toerisme. Toerisme?!! Onze evenementen opleiding is vooral gericht op eventmarketing, zakelijk events en business.

Kwalijk, onjuistheden

Het vervelende is dat deze gids massaal verstrekt wordt en gebruikt wordt. Zonder onze toestemming is de naam van onze school opgenomen, vervolgens klopt weinig tot niets van wat erover ons gezegd wordt. Heel onzorgvuldig en kwalijk.

Wat is wel een betrouwbare bron?

Wil je het een en ander weten over hogeschool opleidingen dan vormen de rapporten die de NVAO samenstelt de meest betrouwbare bronnen. Uiteraard zijn daarnaast referenties van studenten, ouders en afgestudeerden van groot belang.

Vervolgstappen

Inmiddels heeft EuroCollege de redactie van de Studiekeuzegids geïnformeerd over de slordigheden. Wij zijn in afwachting van een reactie.