Wat is een hoge hotelschool

Een Hoge Hotelschool (of Hoger Hotelonderwijs) is een Nederlandse onderwijsterm die verwijst naar een hbo-bacheloropleiding voor hoger kader-, management- en adviesfuncties in gastvrijheidsindustrie- en dienstverlenende bedrijven, zoals hotels, restaurants, congres-, toeristische accommodaties, recreatieparken, luchtvaartmaatschappijen en aanverwante en toeleverende ondernemingen en bedrijven.

Hotelscholen in Nederland

Doorgaans duurt een opleiding aan een van de Nederlandse hoge hotelscholen vier a vijf jaar. Na het afronden van deze  bacheloropleiding in het Hoger Beroepsonderwijs mag men de (internationaal gebruikelijke) titel Bachelor of Business Administration (BBA) voeren, ook wel Bachelor of Hotel Administration (BHA) genoemd. Op EuroCollege duurt de hoge hotelschool opleiding maximaal 3 jaar. EuroCollege biedt het programma versneld en geintensifeerd aan, inclusief stevige coaching.

EuroCollege biedt het programma versneld aan

Toelatingseisen

In Nederland kun je tot de Hoge Hotelschool toegelaten worden met een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 4) met naast Engels een (complete) tweede moderne vreemde taal (MVT 1 + 2). . Wanneer de aankomend student 21 jaar of ouder is en niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dan kan men op sommige hotelscholen deelnemen aan een zogenaamd colloquium doctum ofwel een toelatingsexamen. EuroCollege stelt de eis: Engels. Een tweede taal is niet verplicht.

De hotelopleiding

Hoger Hotelonderwijs is ingedeeld bij het Hoger Economisch Onderwijs (HEO) en is ook wel te vergelijken met wat in het verleden HEAO werd genoemd. Ook opleidingen op het gebied van Hoger Toeristisch Onderwijs en Facilitaire en Civiele Diensten zijn ermee verwant. De opleiding aan de Hoge Hotelschool (Hoger Hotelonderwijs in kader van Hoger Beroepsonderwijs, hbo) bestaat uit 3 fases; indeling kan per Hotelschool afwijken.

Leerjaar 1

Leerjaar 1 of semester 1 en 2: propedeusefase; men leert wat een manager is, wat hij/zij doet en over welke vaardigheden hij/zij moet beschikken. Er wordt geleerd wat zich afspeelt in het contact met de gast (van benaderen van potentiële gasten tot en met het moment dat de gast het hotel tevreden verlaat) en men krijgt inzicht in essentiële vaardigheden en kennis die nodig zijn om een goede gastvrijheidmanager te worden. Basisprincipes van personeelsbeleid, marketing, financial management en recht maken hier deel van uit. Ook basis- en oriëntatie-/selectiefase met betrekking tot toelating tot de hoofdfase.

Leerjaar 2 en 3 in een?

Leerjaar 2/3 of semester 3, 4 en 5, (6): hoofdfase met praktijkstageperiode(s); middle-management. De in de propedeuse verkregen kennis wordt vertaald naar managementtaken, -problemen en -theorieën om zo inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering van een organisatie. Kennis wordt uitgebreid met onder andere marketingstrategie, budgetteren, personeelsbeleid, interculturele communicatie, inkoop, logistiek, informatiemanagement, onderhandelen en kwaliteitscontrole. In het tweede deel van de hoofdfase komen managementtaken op strategisch niveau aan bod; het maken van financiële analyses, methoden om omzetverhoging te bewerkstelligen, marktanalyses en het schrijven van een businessplan. Het jaar wordt afgesloten met een scriptie.

EuroCollege is anders!

EuroCollege biedt in het tweede jaar. jaar twee en drie aan. Anders dan op andere hogere hotelscholen in Nederland volgen de studenten tevens een senior project. Een real life project waarbij je in opdracht van bijvoorbeeld een hotel een marketing strategie uitzet, een restaurant een turn around geeft of meewerkt aan de opstart van een nieuw hospitality bedrijf.

Leerjaar 4 en 5

Leerjaar 4 of semester (6), 7 en 8: afstudeerfase of examenfase; afstudeeropdracht en stageperiode met eind-of managementstage. De meeste scholen in Nederland leveren hebben nog een 5e jaar nodig. Het derde jaar op EuroCollege telt 8 tot 12 maanden. In dat jaar loop je een managementstage, lees je een verdiepingslijst en schrijf je je praktijk gericht onderzoek (PGO).