EuroCollege voor beginners, de 6 eigenschappen van topdocent op EuroCollege

De tevredenheid over docenten is op EuroCollege elk jaar weer bijzonder hoog, maar niet vanzelfsprekend.

Studenten kiezen voor EuroCollege om verschillende redenen, bijvoorbeeld vanwege de kleinschaligheid, omdat het versnelde opleidingen zijn en om de focus. Een andere belangrijke factor is echter ook de soort docenten die voor de klas staan.

In tegenstelling tot andere scholen zijn onze docenten eigenlijk geen docenten. Het zijn succesvolle managers of ondernemers, direct uit de praktijk. Of het nu over ondernemen, hotelmanagement of evenementenmanagement gaat, het zijn vakmensen die vol passie hun ervaring, kennis en inzichten met de studenten delen. Ze staan midden in het bedrijfsleven en weten altijd te inspireren met praktische voorbeelden. Dit geeft het leren uit boeken een extra dimensie. EuroCollege docenten vertellen hoe het zakenleven in elkaar zit en studenten kunnen hen álles vragen.

Als de docent niks bereikt heeft, dan luister je minder snel naar die persoon.
Het is dus niet zo dat iedereen zomaar voor de klas kan staan op EuroCollege. Een EuroCollege docent heeft natuurlijk een goede opleiding genoten en een indrukwekkend track record opgebouwd waarin ondernemendheid, resultaatverantwoordelijkheid en leiderschap belangrijke key-elementen zijn. Uit onderzoek onder studenten van EuroCollege naar de eigenschappen die een topdocent tenminste dient te bezitten, worden zes eigenschappen het meest benoemd.

De 6 eigenschappen van topdocenten

Studenten op EuroCollege zijn kritisch en hebben uitgesproken verwachtingen en meningen over de kwaliteit van docenten. Gevraagd naar de eigenschappen die zij het belangrijkst vinden als het om topdocenten gaat, dan bestaat de top zes wat hen betreft uit praktijkervaring, charisma, empathie, voorbereiding, kennis en actief lesgeven.

1. Praktijkervaring

Praktijkervaring staat veruit bovenaan voor de studenten. Van een topdocent op EuroCollege verwachten zij dat hij beschikt over ruime praktijkervaring en dat hij deze kan toepassen in de les. De docent moet de toepassing van de theorie zelf ervaren hebben, waardoor hij persoonlijke en aansprekende praktijkvoorbeelden kan gebruiken in de les. Want een docent behandelt op EuroCollege niet alleen het boek, maar geeft een dieper inzicht in de onderwerpen. Hij vertelt als het ware het verhaal achter het verhaal. Studenten begrijpen hierdoor beter wat zij met de lesstof kunnen.

Eén student maakte heel duidelijk waarom ruime praktijkervaring onontbeerlijk is: “Als de docent niks bereikt heeft, dan luister je minder snel naar die persoon”.

2 Charisma

Charisma is voor de studenten gekoppeld aan enthousiasme en motivatie. De docent moet enthousiasme over kunnen brengen in de les. Dat enthousiasme werkt aanstekelijk voor de studenten. Door zijn uitstraling kan hij de klas ook inspireren en motiveren. Door zijn uitstraling heeft de docent een natuurlijk overwicht. Dat vinden studenten belangrijk. Zij geven zelf aan dat het belangrijk is dat een docent de ‘baas’ is over hen. Iedereen luistert dan beter, waardoor de lessen beter worden benut. In de klas zitten namelijk kritische studenten, waarbij er wel orde gehouden moet worden. Niet door stemverheffing en dreigen met straffen, maar door een vanzelfsprekend respect dat de docent weet op te roepen bij de studenten. Een belangrijke voorwaarde die studenten aan charisma verbinden is dat het duidelijk moet zijn dat de docent het niet voor het geld doet, maar voor de studenten.

3 Empathie

Ook al zijn het kleine klassen op EuroCollege (maximaal 15 studenten op het mbo en maximaal 18 op het hbo), de samenstelling is zeer divers. Een topdocent toont werkelijk interesse in elke individuele student en is in staat snel een relatie met hen te leggen. Hij moet de individuele interesses en belangen weten te herkennen en met de vele verschillende personen om kunnen gaan in de les. Daarbij weet de docent iedereen in de klas te betrekken en focust hij niet slechts op één student. De docent toont begrip en inspireert, waardoor studenten zich gezien en gehoord voelen. Studenten geven aan dat ze daardoor beter leren en de lesstof beter opslaan. Maar studenten vinden het ook gewoon ‘gezelliger’ als de docent betrokkenheid toont bij hun ontwikkeling.

4 Voorbereiding

Een goede voorbereiding van de docent is belangrijk voor de structuur van de les. Studenten weten dan beter waar ze aan toe zijn en kunnen de les beter volgen. Dit vinden studenten belangrijk omdat ze verwachten dat de docenten en zijzelf het maximale uit de lessen van 50 minuten halen. Tot een goede voorbereiding behoort volgens de studenten ook dat de docent zelf goed kan plannen zodat, ondanks zijn drukke werkzaamheden buiten EuroCollege, de lessen altijd doorgaan. En dat de docent op tijd voor zijn les verschijnt. Studenten die eerder op een andere school hebben gezeten, vertellen dat docenten daar ‘maar wat deden, zonder structuur’. Het moge duidelijk zijn dat een docent op EuroCollege nooit zou willen dat er zó over hem gesproken zou worden.

5 Kennis

Dat een docent over de juiste kennis beschikt lijkt een beetje een open deur. Voor de EuroCollege studenten gaat het echter veel verder dan dat. Een topdocent heeft niet alleen kennis van het vak, maar kan terugvallen op een brede algemene kennisbasis. Moeiteloos is hij in staat verbanden te leggen met andere vakken, maar ook de wereld om hem heen. Actuele gebeurtenissen, de geschiedenis en de toekomst. En niet alleen in de Nederlandse situatie, maar ook aan de andere kant van de wereld. Of juist andersom. Kortom, de topdocent is belezen en in staat om het vak in context te plaatsen. Studenten ervaren dat ze een duidelijkere uitleg krijgen als de docent de stof goed beheerst, helemaal als ze extra informatie kunnen geven. Als de docent weet waar hij over praat, resulteert dat voor de studenten in interessantere lessen. Studenten willen dat de lat hoog gelegd wordt op EuroCollege en de docent is voor hen de eerste benchmark.

6 Actief

Ten slotte willen de studenten geactiveerd worden in de les. De lesdagen op EuroCollege zijn van 09.30 uur tot op zijn vroegst 16.50 uur. Als u zelf wel eens in slaap gevallen bent tijdens een congres of symposium, dan weet u hoe desastreus een saaie spreker kan zijn. Hoe deskundig de spreker ook is, als hij zijn publiek niet weet te activeren, dan is zijn verhaal niks waard. U kunt zich dan ook voorstellen dat een monotoon stemgebruik, zittend achter het bureautje weinig impact heeft op de studenten. Een topdocent weet te variëren in zijn aanpak, tempo en stemgebruik, is interactief en stelt gerichte vragen. Hij brengt energie over op de studenten. Of het nu om 09.30 uur is, of om 16.40 uur.

Uitdaging

Is lesgeven op EuroCollege dan een grote uitdaging? Ja en nee. Wél voor de zogenaamde ‘lesboer’ of degene die het licht heeft gezien en ineens ‘energie krijgt van iets met mensen doen’. Het is géén uitdaging voor de vakman die na jaren hard werken terug kan kijken op een succesvolle carrière en eenvoudig tijd vrij kan maken om een paar uur per week onze studenten te inspireren.

Herkent u zich in de 6 eigenschappen van topdocenten op EuroCollege? En wilt u onze EuroCollege studenten inspireren in Amsterdam, Rotterdam of Utrecht? Dan maak ik graag kennis met u. Neem contact met mij op via Linkedin of e-mail R.vantOever@EuroCollege.nl.