De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar verkorte mbo-opleidingen in het niet-bekostigd onderwijs. De algemene conclusie is positief. Geconstateerd wordt dat studenten in korte tijd veel leren en daarbij zijn zowel bedrijven als studenten tevreden over de trajecten. Verkorte opleidingen die leiden tot een mbo-diploma voorzien in een brede vraag, onder andere doordat ze accuraat kunnen reageren op krapte en flexibilisering op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen verkorte opleidingen een positieve bijdrage leveren aan de groeiende maatschappelijke behoefte om een leven lang te ontwikkelen, aldus de inspectie.

De onderzochte opleidingen delen een aantal kenmerken die maken dat het onderwijsproces van kwalitatief hoog niveau is. Zo hebben alle opleidingen een intensief onderwijsprogramma, waardoor de lesstof in een hoog tempo kan worden aangeboden en eigen kan worden gemaakt. Daarnaast is er nauwelijks sprake van lesuitval. Verder kenmerken de opleidingen zich door een heldere structuur, intensieve begeleiding door betrokken docenten uit de beroepspraktijk en tot slot wordt er gewerkt met kleine groepen studenten.

Bedrijven zijn enthousiast over de flexibiliteit van de opleidingen. Ook waarderen zij de korte lijnen, de contacten en de samenwerking met de opleidingen. Studenten kiezen op hun beurt heel bewust voor verkorte opleidingen. Kleinschaligheid, intensieve begeleiding en betrokken docenten uit de beroepspraktijk dragen vervolgens bij aan hun tevredenheid. Tot slot nemen de onderwijsinstellingen heel concreet inbreng van de bedrijven mee in de ontwikkeling of verbetering van hun verkorte opleidingen. Als gevolg slagen zij er goed in om de praktijk in hun lessen te verwerken.

‘Op het moment is het aandeel van verkorte opleidingen in het totale onderwijsaanbod nog relatief laag. Echter, ingegeven door een samenleving die staat te trappelen om gekwalificeerde beroepskrachten, zal dit aanbod naar de toekomst toe stijgen.’; aldus Ria van ‘t Klooster. Deze opleidingen voorzien in de vraag van zowel studenten als de bedrijven. Een goede maatschappelijke ontwikkeling zonder dat het de overheid geld kost.

Studeren bij EuroCollege is anders!
Op onze website vind je nog veel meer ervaringen en interviews bij nieuws.
Of bezoek onze Facebook of Twitter pagina’s voor meer impressies van EuroCollege. Of schrijf je in voor een open dag en ervaar het zelf!