Twee op de drie jongens hebben na vijf jaar hbo nog geen diploma. Na acht jaar is dat nog steeds 40 procent. Onderwijs is een slagveld geworden voor jongens.  Artikel van Maarten Pennewaard, uit de Leeuwarder Courant

Opmars meisjes

We moeten er wat aan doen, zei Thom de Graaf namens alle hogescholen in Nederland deze week op een symposium bij Stenden Hogeschool. Toch klonk het meer als een constatering dan als het hijsen van de stormbal. Meisjes doen het al heel lang veel beter op de basisschool, ze stromen vaker door naar havo en vwo dan jongens. En op die middelbare scholen doen ze het ook al lang beter.

Meisjes zijn op het HBO beter dan jongens

Nu zijn ze dus ook overduidelijk de betere in het hoger beroepsonderwijs. Het is lange tijd logisch geweest om de opmars van meisjes in het onderwijs als een succesverhaal te zien. Immers: ze kwamen uit een achterstandssituatie, waarbij er grote kansenongelijkheid was tussen een jongen en een meisje met dezelfde intellectuele capaciteiten. Jongens gingen naar de hbs en meisjes naar de huishoudschool. Dat zag je later goed terug op de arbeidsmarkt.

Jongens falen massaal

Die rollen zijn allang omgedraaid: vrouwen zijn nu hoger opgeleid dan mannen. En jongens haken in het huidige onderwijssysteem in hoog tempo af. Na vijf jaar heeft 56 procent van de meisjes een hbo-diploma (jongens 34 procent), na acht jaar is dat 77 procent (jongens 60 procent).

Beleidsmakers nemen het niet serieus

,,Vier op de tien havisten hebben na acht jaar hun hbo-diploma dus nog niet’’, vatte De Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen en D66-senator, het samen. ,,Wij doen het misschien niet goed’’, sprak hij, nonchalant zoals vooral jongens dat goed kunnen. Een oorzaak zou een verkeerde studiekeuze kunnen zijn, aldus De Graaf, al is het dan weer de vraag waarom dat bij jongens zoveel slechter uitpakt dan bij meisjes.

Jongens zijn niet dommer

Jongens zijn niet dommer, maar…
Op het hbo zitten ongeveer een half miljoen studenten, van wie iets meer dan de helft vrouw. Elk jaar worden duizenden mannen op achterstand gezet, nog voor hun maatschappelijke carrière begint.

Maatschappelijk ongewenst

Misschien maakt het macro-economisch niet veel uit: of de betere banen nu door mannen of door vrouwen worden bezet, kan de bv Nederland waarschijnlijk niet schelen. Maar het is sociaal-maatschappelijk ongewenst, zoals het bij de start van de emancipatiebeweging andersom ook ongewenst werd gevonden. ,,Dit zijn kwetsbare, vormende jaren in een puberleven’’, zegt Thom De Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Jongens en de juffen

Complete beroepen zijn inmiddels gefeminiseerd, waaronder de zorg en het basisonderwijs. En dat laatste zou best een deel van het probleem kunnen zijn, zegt Klaas-Wybo van der Hoek, lid van het college van bestuur van Stenden. ,,Jongens worden vanaf jonge leeftijd geschoold door juffen. Een meester is een zeldzaamheid geworden. Dat heeft effect.’’ jongens?

Lees hier het hele artikel