Afgelopen september hebben wij de tweedejaars studenten weer op school mogen ontvangen. Om succesvol hun studie af te ronden gaan zij direct aan de slag met het Senior Project. Nadat zij te horen hebben gekregen welk project zij mogen realiseren, hebben zij kennis gemaakt met hun opdrachtgever, begeleider en mede-projectleden. Wij vroegen een aantal van hen naar hun verwachtingen en hoe zij van plan zijn hun project tot een succes te maken. Dit keer is de beurt aan Gerard Trenning.

Welkom! Zou je je even in het kort willen voorstellen?

Natuurlijk. Mijn naam is Gerard Trenning en ik ben 22 jaar oud. Onlangs ben ik begonnen aan mijn tweede jaar als student International Business & Entrepreneurship. Ik omschrijf mijzelf als een creatieve en empathische jonge ondernemer, wiens streven het is om de wereld een beetje te verbeteren. Dit ambieer ik te bewerkstelligen door middel van mijn Senior Project.

Dat klinkt als een mooi doel. Welk Senior Project mag jij gaan realiseren en wat houdt dit project in?

Ik heb zelf een project aangedragen; een startup genaamd Binder. Binder heeft als doel om mensen te verbinden. Uit ervaringen in mijn omgeving heb ik gemerkt dat veel mensen zich wel eens eenzaam, ongehoord of niet begrepen voelen. Dit is een groot maatschappelijk probleem. Om deze pijn te verzachten wil ik graag mijn steentje bij dragen. Binder gaat er dan ook voor zorgen dat bij onze leden een duurzame interpersoonlijke relatie ontstaat waarbij mensen een diepe mentale connectie aangaan.

Wat een belangrijk project! Wat is jouw rol binnen de projectgroep?

Als voorzitter is mijn voornaamste bezigheid het aansturen, motiveren en inspireren van de projectgroep. Verder ben ik het aanspreekpunt voor interne en externe partijen zoals de opdrachtgever en de businesscoach. Tevens is het mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het Senior Project tot een goed einde wordt gebracht en de door EuroCollege opgestelde kwaliteitsnormen worden gewaarborgd gedurende het gehele project.

Een uitdagende taak dus. Wat verwacht je van het samenwerken in een groep?

Ik denk dat het samenwerken wel goed moet komen. Alle groepsleden op EuroCollege zijn erg gemotiveerd en wij streven allemaal naar hetzelfde doel. Ik verwacht wel dat wij op het begin aan elkaar moeten wennen, aangezien wij allemaal een volkomen andere werkwijze hebben.

Dat komt vast goed. Wat voor No Pain, No Gain momenten verwacht je als groep mee te maken?

Ik ga er eigenlijk vanuit dat de school ons als leermoment minimaal één keer een NO-Go zal geven voor ons project. Als groep zullen wij dan direct moeten schakelen en alles eraan moeten doen om binnen een tijdsbestek van 48 uur onze presentatie of rapportage te verbeteren.

Denk je ook dat je persoonlijke No Pain, No Gain momenten gaat meemaken?

Dat weet ik wel zeker. Ik verwacht dat er binnen de groep leden zullen zijn die zich niet aan de opgelegde deadlines houden. Dit zal betekenen dat ik adequaat moet handelen om ervoor te zorgen dat dit niet vaker zal voorkomen. Deadline is deadline, hier zullen geen uitzonderingen op gemaakt worden. 

Zo is het! Wat zijn de leerdoelen die jij voor jezelf hebt gesteld?

Ik wil graag het proces van het opzetten van een startup volledig onder de knie krijgen. Dan zou ik in de toekomst nog meer startups willen opzetten. Ook wil ik mijzelf als leider ontwikkelen, zodat mensen mijn idealen willen volgen en hier ook hard voor willen werken. Mijn grootste doel is om iedereen te motiveren en te inspireren om de wereld aangenamer en duurzamer te maken.

Dit is een erg mooi streven. Wat zijn je carrière doelen en hoe draagt het Senior Project bij aan het behalen van deze doelen?

In mijn toekomstige carrière zie ik mijzelf werken aan een aantal startups, evenals in verschillende managementteams. Dit zal zijn binnen de sectoren, marketing en sales, waar ik als leidinggevende mensen zal inspireren en motiveren. Het Senior Project en het voorzitterschap zal mij de ervaring geven die ik hiervoor nodig heb.