Een blog van Edu van de Walle, directeur EuroCollege. EuroCollege biedt versnelde mbo en hbo-opleidingen aan op het gebied van International Business & Entrepreneurship, Finance Management, International Hotel & Hospitality Management, Event Management en International Tourism Management. De locaties bevinden zich in Utrecht (nieuw), Amsterdam en Rotterdam.

Tijdens iedere diploma-uitreiking van EuroCollege ontstaat het moment dat ik ontroerd naar de speeches luister die onze begeleiders voor hun studenten houden. Iedere begeleider besteedt tijd, zorg en aandacht aan de unieke persoonlijkheid van hun studenten.

Als directeur ken ik van iedere student de achtergrond en de schoolcarrière. Ik voer zelf de meeste intakes. Een intake duurt doorgaans een tot anderhalve uur. Het zijn interessante en regelmatig emotionele gesprekken. Jonge mensen maken veel mee in hun leven en tijdens hun schooltijd.

Hoewel de achtergrond van iedere student op EuroCollege anders is hebben zij een aantal zaken gemeenschappelijk. Onze studenten kiezen voor EuroCollege omdat ze ambitieus zijn en bereid zijn de mouwen op te stropen.

Een deel van de studenten weet EuroCollege te vinden nadat zij zonder veel problemen een middelbare schoolcarrière hebben afgesloten. Anderen kiezen voor EuroCollege juist omdat er van alles mis is gegaan tijdens de vooropleiding(en).

Het valt mij op dat een flink aantal van de studenten die bij mij een intake hebben gedaan, op hun vorige scholen vaak ontmoedigd en niet gestimuleerd zijn. In een aantal gevallen zijn dromen geknakt. Tijdens een gesprek vertelde een aankomend student mij dat hij op school, hij was toen 13, in de klas trots vertelde dat hij een groot ondernemer wilde worden. De lerares wist die droom onmiddellijk de grond in te boren door hem toe te bijten dat hij nooit een succesvolle ondernemer zou worden. Tot op de dag van vandaag is reden waarom ze dat deed onduidelijk voor hem. Vanaf dat moment was zijn motivatie beschadigd. 

In een ander geval kreeg een meisje op een hogere hotelschool te horen dat ze totaal niet geschikt was voor het hotelvak. Weer een andere werd van de vmbo gestuurd omdat hij al meer boeken had gelezen dan zijn docent, dus veel beter wist. Meer dan eens heeft een student mij verteld dat hij op de havo of het vwo was begonnen, maar door allerlei botsingen met docenten, die hem niet begrepen, naar vmbo of havo werd teruggezet.

Ik heb meegemaakt dat een meisje tijdens een intake opeens begon te huilen. Ze had nog 1 ½ jaar te gaan om haar mbo op een ROC af te ronden. Ze leed onder het gebrek aan ambitie van haar medestudenten en de futloosheid van haar docenten. Ze deed altijd keihard haar best om een deadline te halen. Wanneer zij vervolgens op tijd haar werkstuk inleverde gebeurde het regelmatig dat de docent de deadline doorschoof omdat de helft van de klas niets had gedaan of de opdracht schrapte. Ze kon daar niet meer tegen.

Ik spreek ook veel studenten die de overstap maken van een reguliere hbo of mbo naar EuroCollege. De reguliere opleider valt tegen omdat ze les krijgen van docenten die misschien wel het een en ander van ondernemen wisten, maar zelf nog nooit in het bedrijfsleven carrière hadden gemaakt, laat staan een eigen bedrijf hadden gerund. 

Dit zijn vaak studenten waarvan de ouders of ondernemers zijn of anders flink aan de weg timmeren. Zij hadden er moeite mee om les te krijgen Er zijn ook studenten die overstappen omdat het reguliere hbo of mbo geen uitdaging voor hen is. Zo sprak ik vorige week Sjoerd. Hij doet Small Business. De docenten zijn geen ondernemers. Zijn boeken waren na een jaar nog ingepakt omdat deze niet gebruikt werden in de les en tentamens worden behaald op de power point presentaties van de docent. Hij wil daar weg.

Ieder jaar starten er studenten met vergelijkbare ervaringen. De overstap van regulier onderwijs naar EuroCollege is niet altijd makkelijk. Als ik de studenten tijdens de eerste dagen bezig zie valt het op dat ze even moeten wennen aan de EuroCollege-aanpak. Bij EuroCollege nemen wij alles wat we doen serieus. Wij zijn van niet lullen maar poetsen.

Vervolgens gaan ze in opleiding. De EuroCollege opleidingen zijn stevig. Studenten leren en werken in een bedrijfsmatige omgeving, die eisen stelt aan gedrag, inzet en mentaliteit. Is dat lastig voor de student? Dan werken wij hier samen aan. Naast de juiste mindset werken wij ook aan de discipline. Discipline is voor ons vrijheid. Vrijheid, omdat de gedisciplineerde student geleerd heeft de regie te nemen over zichzelf en zijn toekomst.

De studenten hebben volle dagen les. Het tempo ligt hoger omdat we versneld werken. Voor de klas staan inspirerende docenten uit het bedrijfsleven. Er wordt snel geschakeld. De brug naar de praktijk is stevig en real life. De studenten vinden met vallen en opstaan hun weg omhoog. 

Tijdens de diploma-uitreiking zie ik mijn studenten dan als trotse dames en heren hun degree in ontvangt nemen. Van een ieder ken ik het verhaal. Ik zie dan sterke jonge mensen. De jongen die geen ondernemer mocht worden, het meisje dat nooit haar hotelschool zou halen, de jongen die voortdurend in de clinch lag met de docent ondernemen, die zelf nooit had ondernomen.

Ik ben dan trots en onzichtbaar slik ik bij iedere student mijn brok in de keel in of pink ik snel een traan weg in het besef dat deze jongens en meisjes weer hun dromen terug hebben en de maatschappij gaan bestormen. Het mooie is, onderweg verliezen we weinig studenten. Uiteindelijk slaagt 85/90%.