In het tweede studiejaar wordt van de studenten van het EuroCollege verwacht dat zij een real-life project organiseren, het zogenaamde ‘Senior Project’. Project Alumni 2019 is hier een van.  Het doel van dit project is het leggen van het fundament voor een nieuw alumninetwerk: een platform dat alle oud-studenten met de school én elkaar verbindt.

De start van een nieuw netwerk

Op het EuroCollege geloven wij dat alumni een ware toevoeging zijn voor onze school op het gebied van kennis, ervaring en carrièremogelijkheden. Om deze reden hebben wij enkele jaren geleden het Project Alumni in het leven geroepen. Eens per jaar organiseerde de projectgroep dan ook een officiële alumniborrel waar alle oud-studenten voor werden uitgenodigd. Toch bleek uit eindrapportages van de projectgroepen dat de alumni behoefte hadden aan een sterker netwerk en wij sluiten ons als school daar volledig bij aan.

Een nieuw initiatief

Het belangrijkste deel van dit project is het onderzoeken van de wensen van de alumni. Om dit het beste te kunnen realiseren en de band tussen de oud-studenten en de school te verbeteren, is dit jaar een nieuw initiatief aan het project toegevoegd. Oud-studenten en stafleden van de school zullen samen met de projectgroep aan tafel zitten om ideeën rondom dit netwerk met elkaar te bespreken. De uitkomst van deze vergaderingen zullen worden verzameld, opgeschreven en doorgegeven aan de nieuwe projectgroepen van de aankomende jaren. Zij zullen met deze informatie verder kunnen bouwen aan het nieuwe fundament en op deze manier de oud-studenten opnieuw betrekken bij het EuroCollege.

De eerste stappen zijn gezet

Afgelopen week heeft de eerste vergadering plaatsgevonden bij Old Dutch in Rotterdam. Een groep geselecteerde oud-studenten van de cohorten 2001 tot 2014 en een aantal huidige stafleden zijn toen bijeengekomen om hun wensen en de mogelijkheden daarvan te bespreken. Eén van deze geselecteerde alumni was Remko Allertz.

Netwerken

“Ik vind het fantastisch dat de projectgroep van dit jaar dit initiatief in het leven heeft geroepen. Na mijn afstuderen is mijn contact met de school en mijn medestudenten eigenlijk een beetje verwaterd. Er werd wel een paar keer per jaar een alumniborrel georganiseerd maar niet iedereen was hierbij aanwezig natuurlijk. Ik hoop dat we vanavond iets hebben kunnen toevoegen om het alumni-netwerk te versterken en het contact tussen oud-studenten weer kunnen opbouwen”.

Projectgroep

Wij willen via deze weg een sterk alumni-netwerk kunnen opzetten en huidige studenten en oud-studenten weer in contact kunnen brengen met elkaar. Wij willen hierbij alle deelnemers van het alumnidiner hartelijk bedanken en wensen de projectgroep Alumni 2019 veel succes bij het verwezenlijken van dit mooie initiatief.