Informatieovervloed

We leven in een maatschappij waarin door de overvloed aan informatie, consumentenartikelen, belevingen, vermaak, veel jongeren het moeilijk vinden zich staande te houden en zich een aantrekkelijke plaats op de maatschappelijke ladder te verwerven. Niet voor niets wordt verwacht dat kinderen voor het eerst in de geschiedenis hun ouders niet economisch niet zullen inhalen. Redenen genoeg om de mouwen op te stropen.

FOCUS!

De overkill aan bijvoorbeeld informatie en social media leiden ertoe dat jongeren minder focus kunnen opbrengen en vaak een verkorte aandachtsboog hebben. Hierdoor is veelal verdieping in een thema of een probleem moeilijk. We leven in een grote paradox: er is geen periode in de geschiedenis waarin het aanbod aan informatie zo groot is, kennis voor iedereen zo bereikbaar, terwijl anderzijds het menselijke brein in toename vervlakt, minder uitgedaagd wordt en minder gebruikt wordt. Een gebrek aan focus, alsmede het ontbreken van een mindset om al die informatie te ordenen zijn hier debet aan. Een algemeen vervlakking van kennis en inzichten is hiervan het gevolg. Focus is daarentegen altijd nodig om bovengemiddelde prestaties neer te zetten. Of dit nu in de sport, de muziek, maatschappelijk of economisch is.

 Niet enkel kennis, maar wilskracht en mindset vormen de pijlers van succes 

Leren is leuk als je groeit

Op veel instellingen worden geen cijfers meer gegeven. Als een leerling moeizamer meekomt dan de gemiddelde student dat laat men deze in de meeste gevallen afstromen naar en lager niveau. In plaats van dat de “trage” leerling aangespoord wordt te knokken, wordt het hem gemakkelijker gemaakt. De uitdaging wordt weggenomen met als gevolg dat de student onder zijn niveau afstudeert. De huidige scholen bieden onderwijs aan waarbij de student veelal zelf zijn eigen ontwikkeling moet voeden aan de hand van internet en ‘huiswerkopdrachten’. De docent is niet meer de inspirerende leermeester, doch iemand die de student faciliteert. De meeste scholen willen vooral leuk en gezellig zijn. Daardoor wordt vaak vergeten dat er nog gestudeerd moet worden…. Leren is natuurlijk niet altijd leuk. Leren is leuk als je voelt dat je groeit. Dit zien wij ook terug bij studenten die een verkorte MBO opleiding volgen.

Mindset en wilskracht zijn alles bepalend

In het huidige onderwijs is de overdracht van kennis en kunnen door ervaren leermeesters nagenoeg verdwenen. Centraal staan kennis opdoen – het liefst via internet – en multiple choice tentamens halen. Om een succesvolle carrière te maken is naast kennis echter vooral een juiste mindset en veel wilskracht nodig. Mindset en wilskracht zijn alles bepalend voor de mate van succes die iemand kan behalen. Iedere succesvolle ondernemer, sporter of topmanager zal dat bevestigen. Beide elementen krijgen in het huidige beroepsonderwijs geen aandacht.

Minder gezag op scholen

Als we daaraan het gegeven toevoegen dat gezag op scholen en sportclubs, maar ook dat van de overheid de laatste 20 jaar zwaar is afgebrokkeld, kunnen we alleen maar vaststellen dat het heel lastig is om als jongere je weg te vinden. Jongeren, en vooral; jongens hebben juist discipline, structuur, een duidelijke sturing en gezag nodig. Het ontbreken ervan leidt tot gebroken schoolcarrières, te lage ambities en een onvoldoende voorbereiding op een wereld waarin juist presteren en concurrentie belangrijk zijn.

Enorme concurrentie uit Azië

De huidige wereld is een mondiale wereld. We hebben te maken met sterke Aziatische spelers, met Amerikanen en Britten. In de Anglosaksische en Aziatische cultuur vormen competitie en strijd natuurlijke elementen. Daarnaast hebben we te maken met de harde werkers uit Oost-Europa.

Het antwoord van EuroCollege

EuroCollege erkent deze problematiek. Wij zijn ervan overtuigd dat wij als school veel kunnen betekenen voor jonge mensen. De afgelopen 10 jaar hebben wij ons in toenemende gespecialiseerd in het stevig opleiden en kneden van studenten. Wat is er mooier dan jongeren voor te bereiden op de nieuwe realiteit? Hen te leren dat succes voor een ieder bereikbaar is. Dat zij zelf hindernissen weg kunnen nemen door inzet, hard werken, samenwerken en creativiteit. Wat is er uitdagender om hen te leren dat zelfdiscipline een deugd is, dat structuur richting geeft en dat ambitieuze doelen, mits op de juiste manier gevoed, tot een ‘burning desire’ leiden. Wij geloven daarbij in de overdracht van kennis en kunde door de ervaren leermeester. Wat is er inspirerender voor studenten om te leren van leermeesters die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend als marketing directeur, managing director of ondernemer?

De andere aanpak

EuroCollege kiest dus voor een andere aanpak, één die tegen de gangbare stroom ingaat van zelfstudie en online onderwijs, ook op de hogere hotelschool. Om die reden is onze missie: “Niet enkel kennis, maar wilskracht en mindset vormen de pijlers van succes. Zij dienen dus als een rode draad door het beroepsonderwijs te lopen. Wij willen onze studenten laten zien en ervaren dat doelgericht en gestructureerd toepassen van opgedane kennis en kunde, gedisciplineerd en volgens het principe van ‘no pain, no gain’ aan de hand van inspirerende, in de praktijk ervaren leermeesters de weg naar succes voorbereiden.”

Best presterende school

Die andere aanpak leidt ertoe dat EuroCollege veruit de best presterende school van Nederland is. Daar waar andere scholen hooguit 50% van hun studenten aflevert, in 5 jaar, slaagt op EuroCollege 80% in ca 3 jaar.