Inschrijfformulier

Persoonlijke gegevens

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene-, inschrijf- en borgtochtvoorwaarden en schrijft zich in voor de opleiding: Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene-, inschrijf- en borgtochtvoorwaarden en schrijft zich in voor de opleiding:

Opleidingen:
Gewenste startdatum:

(In letters uitschrijven)

Het inschrijfgeld ad € 250,-, voldoe ik binnen 14 dagen na ontvangst factuur. Het jaarlijks te factureren collegegeld betaal ik per:

Ik ben in contact gekomen met EuroCollege Management School via: Ik ben in contact gekomen met EuroCollege Hogeschool via:


Borgstelling (Let op! Alleen voor studenten onder de 18 jaar)

Ondergetekende, de borg, verklaart met de bovenstaande inschrijving akkoord te gaan en heeft kennis genomen van de algemene-, inschrijf- en borgtochtvoorwaarden. Ondergetekende, de borg, verklaart met de bovenstaande inschrijving akkoord te gaan en heeft kennis genomen van de algemene-, inschrijf- en borgtochtvoorwaarden.

Voor zover de student minderjarig is, verklaart de ondergetekende dat toestemming wordt verleend aan de student tot het aangaan van deze overeenkomst.

Leeftijd: