ZOU JIJ JE IN HET KORT WILLEN VOORSTELLEN?

Mijn naam is Fabiola Kummer, 21 jaar en afkomstig uit Dordrecht. Sinds september volg ik de opleiding Hospitality & Evenementen Management Bachelor aan EuroCollege Hogeschool te Rotterdam. Op dit moment zit ik in het derde en laatste studiejaar van de opleiding en ben ik druk bezig met afstuderen en mijn verdere loopbaancarrière.

WAAROM HEB JE DESTIJDS VOOR EUROCOLLEGE GEKOZEN?

EuroCollege Hogeschool heeft een goede naamsbekendheid en bood mij de kans om een versnelde opleiding te doen. Binnen deze opleiding word je volledig klaargestoomd voor het echte zakenleven. Ik heb mijzelf ontwikkeld tot een echte Eventmanager in spé.

WAT DEED JE HIERVOOR?

Ik ben begonnen op een Vmbo Theoretische Leerweg op Wellantcollege in Dordrecht, vandaar uit ben ik doorgestroomd naar een Mbo opleiding Marketing & Communicatie aan DaVinci College Dordrecht. Binnen 3 jaar heb ik deze opleiding afgerond. Ik heb zelfs enkele vakken met Cum Laude afgerond.

WELKE VERSCHILLEN ZIE JE TUSSEN BEIDE SCHOLEN?

Op EuroCollege wordt gewerkt binnen een heldere structuur. Er zijn geen laatkomers, geen lege lokalen, er is respect voor de docent en elke student wilt zich ontwikkelen. Iedereen wil zijn diploma daadwerkelijk behalen. Wat ik voornamelijk als zeer positief heb ervaren op EuroCollege Hogeschool is dat je geen nummer bent. De “school’ ziet je staan en heeft altijd het beste met jou voor.

HEB JE VEEL GELEERD OP ECHS?

Ja, heel veel. Binnen mijn opleiding heb ik mijzelf ontwikkeld op zakelijk niveau. Door de hoge studiedruk heb ik geleerd het uiterste uit mijzelf te halen en weet ik nu dat ik onder druk uitstekend kan presteren.

OP WELKE PRESTATIE BEN JE TROTS?

Mijn Senior Project was ABN AMRO World Tennis Tournament 2011 in Ahoy Rotterdam. Dit project is een van de grotere projecten die EuroCollege aanbiedt. Het toernooi duurt  7 dagen en vergt veel van je energie. Ondanks de vermoeidheid die op een gegeven moment toeslaat moet je de professionaliteit, die je op EuroCollege Hogeschool hebt aangeleerd blijven uitdragen naar je projectgroep, de opdrachtgevers en de medewerkers. Een project moet altijd top zijn!

HEB JE AL “NO PAIN, NO GAIN” MOMENTEN ERVAREN?

Ik heb natuurlijk ook mijn ‘no pain, no gain’ momenten gehad. Ik heb moeten knokken voor de mooie resultaten die er nu staan. Veel mensen denken dat ik makkelijk kan leren, maar niet iedereen weet, dat ik ook soms nachten moet doorhalen om het uiterste uit mijzelf te halen. Toen ik aan deze studie begon wist ik dat het een druk op mijn sociale leven zou geven. Ik heb tevens mijn binbaantjes opgegeven.

Ik wist echter ook, dat als je iets in het leven wil bereiken je hier ook voor moest knokken en alles op alles voor moest zetten. En raar, maar waar er zijn nog genoeg gezellige momenten, waar je overigens wel intenser van geniet.

WEET JE AL WAT JE NA JE STUDIE WILT GAAN DOEN?

Ik wil me meer met media gaan beziighouden. Na deze opleiding wil ik een Universitaire studie oppakken. Recht & Management. Mijn doel is dat ik afstudeer in Master of Law richting Mediarechten.

OMSCHRIJF DE SFEER EENS OP SCHOOL EN IN DE KLAS. WAS DIT ANDERS DAN BIJVOORBEELD OP JE MIDDELBARE SCHOOL?

EuroCollege is kleinschalig. Zo is het prettig dat je je medestudenten kent. De sfeer op school is gemoedelijk, zelfs familiaire te noemen. De staf is er altijd wanneer je ze nodig hebt. Op mijn middelbare school was de helft van de studenten er nooit. Op die school hing eigenlijk geen sfeer. Of de studenten waren er niet, of de docenten waren “ziek”.

WAAR HEB JE JE STAGES GELOPEN?

Ik kan zeggen, dat ik zeer leuke stages heb gehad. Mijn Werkoriëntatie van 6 weken heb ik gedaan bij BonBon Partyservice te Alblasserdam. Alle facetten van een event werden bij dit bedrijf aangeboden. De ene dag ging ik mee naar een partij ergens in het land en de andere dag was ik bezig met de opmaak van een offerte. Een leuke leerervaring!

Mijn Zomerstage heb ik gelopen bij Stichting Skyway. Stichting Skyway is opgezet door de heer Ligtenberg, ook docent aan EuroCollege Hogeschool. Ik heb mijn stage met plezier volbracht. Stichting Skyway biedt evenementen aan zoals Sencity voor mensen die doof of slechthorend zijn en SENS11 voor mensen met een geestelijke- en/of lichamelijke beperking. Ik heb voor deze stichting gekozen, omdat ik zelf een broertje heb, die een geestelijke handicap heeft en ook doof is. Bij deze stage zat ik echt op mijn plek. Met mijn broertje communiceer ik namelijk in gebarentaal en dit kon ik ook weer gebruiken tijdens mijn stage bij Stichting Skyway.

Mijn eindstage voltrek ik bij Center Parcs Europe N.V. Business Line BNG. Ik ben werkzaam op het hoofdkantoor op de afdeling Public Relations/ Interne en Externe Communicatie.

WAT BEN JE VAN JEZELF ALS PROFESSIONAL AAN HET VERBETEREN?

Ik wil graag als professional meer dingen uit handen durven geven. Ik ben best wel perfectionistisch  en neig ernaar alles zelf te willen doen. Dan gebeurd het goed. Maar wanneer je in teamverband werkt, kan je gewoonweg niet alles zelf oppakken.

WAT IS HET ONDERWERP VAN JE SCRIPTIE?

Het onderwerp van mijn scriptie is als volg: Hoe kan de gerealiseerde belevenis en de kwaliteit binnen “De Eemhof” boven de 60% scoren opdat de Quality Time van de gasten vanaf 2013 verbetert.

VALT HET ONDERZOEKS- EN SCHRIJFPROCES JE MEE?

Het onderzoek valt mij op zich mee. Helaas loop ik fulltime stage en is er niet altijd een gelegenheid om aan mijn scriptie te werken. Veel van mijn verloren tijd doordeweeks probeer ik dan ook in het weekend in te halen.

DIT WIL IK KWIJT OVER MIJN OPLEIDING.

Toen ik aan deze opleiding begon, wist ik daadwerkelijk niet waar ik aan begon. Natuurlijk had ik mijzelf goed ingelezen over de opleiding aan EuroCollege Hogeschool, maar welke facetten er bij deze opleiding kwamen kijken wist ik niet.

Over het algemeen is het eenpittige studie en vergt de opleiding veel van je sociale leven. Ik had de opleiding zwaarder voor ogen, omdat ik ooit ben begonnen op een VMBO niveau en niet van mijzelf had verwacht dat ik dit kon bereiken. Toch ben ik er nu van overtuigd, dat ik het daadwerkelijk aan kan en afstudeer in een periode van 2,5 jaar zonder studieproblemen.