Versneld en veel discipline

Camiel is in september 2010 de Mbo opleiding Evenementen & Hotelmanagement gestart. Hij heeft voor deze school gekozen omdat het versneld is en omdat er veel discipline is op deze school. Hiervoor zat Camiel op een Havo met veel “vrije ruimte”, dit betekende dat hij zelf zijn tijd en huiswerk in mocht plannen. Dit zorgde voor uitstelgedrag en uiteindelijk voor zoveel onvoldoendes dat hij besloot te stoppen met zijn Havo opleiding en naar EuroCollege Management School te gaan.

Docenten uit de praktijk

“Hier op EuroCollege zijn ze streng en zitten ze achter je vodden aan en dat is niet slecht voor mij” aldus Camiel. Tot nu toe heeft Camiel geen moeite om zich aan de EuroCollege regels te houden. “Ik weet wat de gevolgen zijn als ik mijn zaken niet op orde heb”. Camiel vindt het prettig dat de meeste docenten uit de hotel- of evenementenwereld komen. Hij leert hier ontzettend veel van. Hij had zich bijvoorbeeld van tevoren niet gerealiseerd hoeveel voorbereiding er komt kijken bij het organiseren van een evenement, inmiddels weet hij hier alles van. Ook heeft Camiel hier op school geleerd hoe belangrijk het is om deadlines te eerbiedigen.

Hbo-klasje

Camiel is erg trots op zijn cijfers. Hij heeft tot nu toe geen enkele onvoldoende gehaald, dit was in het verleden wel anders: toen haalde hij meer onvoldoendes dan voldoendes. Ook is hij trots op het feit dat hij is uitgenodigd voor het Hbo-klasje, een unieke kans om na één jaar Mbo al door te stromen naar één van de Hbo opleidingen. Wat hem ook trots maakt is het feit dat hij heeft mogen meewerken aan real life projecten zoals het ABN/AMRO World tennis tournament en de Miljonair Fair. “Best zwaar, maar een bijzondere ervaring”.

No pain, no gain

Zeker in het begin moest Camiel wel wennen aan de lange lesdagen en de vele lesweken, maar dat hoort er  bij vindt hij: “No pain, no gain!” Ook wil Camiel nog kwijt dat naast de projecten ook de borrels “superleuk” zijn. Na zijn Mbo opleiding wil hij misschien een jaartje naar het buitenland. Als hij dan terug is, wil hij misschien met een Hbo opleiding beginnen of bij een evenementenbureau gaan werken. Hij houdt zijn opties dus nog open, maar de basis voor een glansrijke carrière wordt in ieder geval hier op EuroCollege gelegd.