Kunt u zich in het kort introduceren?

Ik ben Peter Hengeveld getrouwd met Marijke en heb een zoon en een dochter. Ik ben na een intensief inwerktraject sinds mei 2020 officieel werkzaam als operationeel directeur bij EuroCollege. Hiervoor ben ik 32 jaar officier geweest bij het Korps Mariniers en daarna nog drie jaar COO bij een marmerbedrijf bij het openen van negen mijnen in Iran.

Welke match geeft u met EuroCollege?

Begin 2020 wees een oud-collega van mij op het EuroCollege. Hij was zelf ook al in contact geweest met de heer Van de Walle en gaf aan dat dit het concept is dat nauw verbonden is met de principes van het Korps Mariniers. Ik heb mij toen verdiept in het EuroCollege en heb een gesprek aangevraagd met de heer Van de Walle. Gedurende dit gesprek raakte ik steeds meer enthousiast over het EuroCollege en het beleid dat EuroCollege toepast: kleinschaligheid, discipline, keihard werken en een begeleiding gericht op het sterk maken van de studenten.

Kind uit een onderwijsfamilie

Zelf kom ik ook uit een onderwijsfamilie. Mijn vader en zijn broer waren beiden directeur van een MAVO, mijn moeder werkte in het speciaal onderwijs en mijn echtgenote is werkzaam in het speciaal onderwijs. De MAVO -scholen van mijn vader en oom waren kleinschalige scholen met discipline, een goed contact met de leerlingen en de ouders en een zeer hoog slagingspercentage. In de begin jaren negentig was dit allemaal niet goed genoeg.

Het wegvallen van het gezag op scholen

Schaalvergroting was het heilige woord met als gevolg grote leerfabrieken, waar de leerling een nummer werd en onderwijs verviel tot veel zelfstandigheid voor de kinderen, weinig docenten die doceerden en veel lesuitval.  De samenleving verandert in rap tempo. Individualisme viert hoogtij en steeds meer kinderen moeten hun weg vinden in gebroken gezinnen. Veel kinderen raken hierdoor tussen wal en schip met alle gevolgen van dien. Op scholen ontbreekt veelal gezag en moeten is een vies woord geworden.

Het belang van discipline

Bij het Korps Mariniers heb ik veel jongeren binnen zien komen. Het waren niet allemaal lieverdjes, maar zonder dat ze het zelf wisten, snakten ze naar discipline en een consequent opleidingskader die hun naar de grenzen van hun kunnen bracht en soms eroverheen. Vonden ze het fijn? Absoluut niet, maar na de opleiding wanneer ze alle proeven hadden doorstaan, waren ze trots en behoorden ze tot de beste infanterie-eenheden van de wereld. En de opleiding en de training die hierop volgt, staat ergens voor. Je kunt in een eenheid opereren onder de zwaarste omstandigheden tijdens vele missies.

 Succes komt je niet aanwaaien, daarvoor moet je hard werken met de juiste kennis 

EuroCollege, discipline en hardwerken

Ditzelfde concept werkt ook voor EuroCollege. De studenten worden onderwezen door de beste docenten uit de praktijk. De begeleidende staf zit er bovenop zodat de student doet wat van hem of haar wordt verlangd en staat hierdoor continu onder druk om te presteren. Dit is volgens mij de enige wijze om de jeugd gereed te stomen voor een maatschappij die continu voor veranderingen staat en veel van de werkende burger verlangt. Succes komt je niet aanwaaien, daarvoor moet je hard werken met de juiste kennis. Ik geloof dat EuroCollege daarvoor de tool is om dat te bereiken. Het mooie is dat EuroCollege studenten niet naar een diploma drilt, maar studenten zich laten ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Vanzelfsprekende heeft de ene student meer tijd nodig dan de ander.

Het belang van zelfstandig denken en samenwerken

Mogelijk dat men gezien mijn Korps achtergrond denkt dat discipline een wijze is van volgzaam zijn en niet nadenken. Ik heb gemerkt dat binnen speciale eenheden die op missie worden gestuurd de rangen vervagen en er meer wordt gekeken naar de kennis van de persoon en  hoe hij/zij zich handhaaft binnen de groep.  Heeft betrokkene de tools meegekregen om te werken binnen een team. De discipline verandert dan tot innerlijke discipline om het team op de beste wijze te ondersteunen.

Meer dan een diploma

Binnen de verschillende projecten die de studenten uitvoeren wordt hier veel aandacht aan besteed. Het doet mij goed om te zien dat EuroCollege niet alleen werkt aan de intellectuele capaciteiten van een student, maar ook aan de sociale en praktische vaardigheden waardoor een student na het behalen van zijn diploma veel sterker in zijn schoenen staat. Hij heeft dan de innerlijke discipline ontwikkelt en ondervonden hoe je binnen een team tot de beste resultaten komt. In die zin biedt de school meer dan een diploma.

EuroCollege een pracht school

 Op dit moment zijn we bezig met het stevig neerzetten van de organisatie en het implementeren met het EuroCollege-concept. EuroCollege groeit stap voor stap, dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van het prachtige EuroCollege-concept. Discipline, het ontwikkelen van mentaliteit en mindset vormen het fundament waarop de school gebouwd is. Het is aan mij als operationeel directeur de taak om de kracht van EuroCollege te waarborgen en  dat alle vestigingen uniform opereren. Want er is voor mij maar één EuroCollege.

Interesses: van fysiek onderhoud tot Rock

 Een ander belangrijk aspect in mijn leven is het onderhouden van mijn fysieke gesteldheid. Ik ben een Bourgondiër die van lekker eten houdt. Voor mij is het van belang dat ik frequent MTB, op de racefiets zit en fitness. Vanuit mijn mariniersverleden weet ik hoe belangrijk het is om, indien je de kans is gegund, het lichaam goed te onderhouden. Daarnaast ben ik een politiek bestuurlijke nieuwsjunk die veel leest en nauwgezet de ontwikkelingen in de wereld bijhoudt. Op cultureel gebied ben ik blijven hangen in de jaren zeventig en tachtig. Ik ben nog steeds een rocker, die tot grote ergernis van echtgenoot en kinderen, de gitaren laat gillen. Daarnaast geniet ik van goede humor en zelfspot waarbij ik geniet van cabaretiers die ons een spiegel voor kunnen houden.