Nieuws

‘Beste presterende school’

‘Beste presterende school’

EuroCollege Hogeschool ontvangt als eerste particuliere instelling bijzonder kenmerk ‘Beste presterende school’

EuroCollege Hogeschool heeft voor zijn opleidingen het bijzondere kenmerk best presterende school in ontvangst mogen nemen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Hiermee onderscheidt het EuroCollege zich van andere particuliere scholen. Het is de eerste particuliere instelling in Nederland die dit bijzondere kenmerk toegekend krijgt.

Het afstudeerrendement ligt hoger dan gemiddeld.

Het kenmerk

Het kenmerk werd toegekend tijdens de accreditatie van de hbo-opleidingen. Bij deze toekenning werden de volgende criteria beoordeeld:

  • De beoogde leerresultaten;
  • Inhoud van het programma;
  • Leeromgeving van het programma;
  • Instroom;
  • Personeel;
  • Materiële voorzieningen;
  • Gerealiseerde leerresultaten


Over het laatste criterium wordt door het panel in het accreditatierapport het volgende gezegd: “Afgestudeerde studenten laten met de afstudeerscriptie zien dat zij aan het bachelor niveau voldoen. Het afstudeerrendement ligt hoger dan bij vergelijkbare opleidingen.”

Ruimte voor excellentie

Het visitatiepanel was in het accreditatierapport daarnaast positief over de wijze waarop studenten bij EuroCollege de kans krijgen te uit te blinken: “Naast het standaard curriculum kunnen studenten op tal van wijzen zich onderscheiden of verder verdiepen. Studenten die iets extra’s willen doen voor worden daarin ondersteund en gestimuleerd. Bij de praktijkopdrachten en projecten in het curriculum, is vaak een competitie-element toegevoegd, wat studenten aanzet om zichzelf verder te ontwikkelen.”

Over de accreditatie

De NVAO is een kwaliteitszorgorganisatie die de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen waarborgt. Nieuwe en bestaande opleidingen, van zowel door de overheid bekostigde hogescholen als particuliere hogescholen, zoals EuroCollege worden op onafhankelijke wijze beoordeeld. Wanneer een opleiding aan de door de overheid vastgestelde minimale kwalitatieve maatstaven voldoet, wordt door de NVAO een accreditatie toegekend. Het keurmerk dat de NVAO toekend is zes jaar geldig.