International Business, Rick van Strijdhoven

International Business, Rick van Strijdhoven

International Business, Rick van Strijdhoven

Wie ben jij?

 

Mijn naam is Rick van Strijdhoven en ik ben 20 jaar oud. Ik kom uit Udenhout, een klein gezellig dorp inde buurt van Tilburg. In dit ben dit jaar gestart met de opleiding International Business & Entrepreneurship.

Waarom ben je naar EuroCollege gegaan?

Ik ben naar EuroCollege Hogeschool gegaan om drie redenen. Ten eerste sprak de mentaliteit van EuroCollege mij erg aan. Je dient je aan je afspraken te houden, en dat is goed voor in het bedrijfsleven later. Ten tweede vond ik de studie op zich erg interessant. Het is vakgericht en duidelijk gespitst op het ondernemerschap.

Ten derde vind ik de docenten erg goed. Dit wist ik natuurlijk niet van te voren, maar op mijn vorige opleiding was ik niet tevreden over de manier van lesgeven. Ik vind het erg belangrijk dat docenten de stof goed kunnen overbrengen op studenten. Mijn indruk was dat dit op EuroCollege beter was geregeld, en dat blijkt ook zo te zijn.

Welke school heb je hiervoor bezocht?

Op de middelbare school ben ik begonnen op de havo maar helaas bleef ik op de talen zitten. Toen heb ik vmbo-t op 2College Durendael in Oisterwijk gedaan, wat mij veel te makkelijk af ging. Vervolgens heb ik een versnelde mbo-opleiding greenport business gevolgd in Helmond op de Groene Campus. Ook dit ging me best makkelijk af omdat het heel vakgericht was, weinig theorie en veel praktijk.

Ik ben zelf vrij goed in de praktijk omdat ik al veel ervaring heb opgedaan in het bedrijf van mijn vader. De keuze voor EuroCollege was daarna snel gemaakt want ik zocht een hoogwaardige en kwalitatieve opleiding en dit heb ik gevonden in mijn opleiding bij EuroCollege. Met deze opleiding kan ik later echt iets bereiken.

Welke verschillen zie je tussen beide scholen?

Het grootste verschil ligt voor mij in de docenten en de "mentaliteit" van de school. Op EuroCollege wordt zelfontplooiing echt gestimuleerd. Daarnaast wordt creativiteit en doorzettingsvermogen beloond. Dergelijke zaken ervaar ik nu pas sinds ik op EuroCollege zit.

Heb je veel geleerd op EuroCollege?

Qua ondernemerschap heb ik al veel geleerd van de vakken marketing en management & organisatie. Bij dergelijke vakken heb ik een groot gevoel van meerwaarde omdat de docenten je leren kijken vanuit het oogpunt van een ondernemer. Daarnaast heb ik veel geleerd van het principe dat hard werken wordt beloond. Als je hard werkt, kost het vaak veel energie maar na afloop heb je een tevreden gevoel dat je werkelijk iets hebt gedaan.

Heb je al een No pain, No gain moment ervaren?

Een duidelijk ‘no pain, no gain’ moment voor mij zijn de deadlines. Ik weet nu dat deadlines ook echt deadlines zijn, en daar dien je je aan te houden. Ook maak ik voor de eerste keer in mijn leven planningen en werk ik gestructureerd. Dit is echt nodig om alle opdrachten op tijd af te krijgen, maar het wordt ook gewenning. Vroeger maakte ik nooit mijn huiswerk, maar nu ben ik gewend om dagelijks een paar uur aan mijn huiswerk te zitten.

Wat wil je later worden?

Succesvol ondernemer! Ik wil later grotendeels de kracht uit mijn personeel halen en zorgen dat de werktevredenheid heel goed is. Ik vind het belangrijk dat mijn personeel de kennis en vaardigheden heeft om zelfstandig te functioneren. Ik weet overigens nog niet in welke branche ik wil gaan ondernemen, maar ik wil wel internationaal gaan.

Hoe is de sfeer op school?

De sfeer in de klas is geweldig. Iedereen kan met elkaar omgaan, niemand heeft problemen met elkaar. Ook buiten school spreek je af met studenten omdat de sfeer onderling zo goed is. Daarnaast zitten er in mijn klas mensen die er ook echt horen te zitten, iedereen zit vol met motivatie en daar trek je je aan op. Ik ga met een goed gevoel naar school.

Waar wil je stage lopen?

Ik ga mijn eerste stage, de werkoriëntatie, bij een meubelstofferingsbedrijf in Rijen doen. Tijdens mijn zomerstage of eindstage zou ik heel graag mee willen lopen met de topman van Unilever.

Woon je in Rotterdam?

Ik woon niet in Rotterdam, maar ik ben zeker van plan om dat snel te gaan doen. Ik moet namelijk elke dag twee uur en een kwartier heen en terugreizen. Tot nu toe is het te doen, maar je moet er een sterke mentaliteit voor hebben en dat is soms zwaar. Het is veel praktischer om op kamers in Rotterdam te gaan wonen omdat ik dan ’s avonds met medestudenten langer op school kan blijven werken aan opdrachten.