Ben je nog opzoek naar een studie? Kom langs voor een open dag!

Lees meer

Kwaliteit

Kleinschalig, een duidelijke focus, hoge kwaliteit, duidelijke regels en enorme passie vormen de ingrediënten van de school.

Ervaar EuroCollege zelf
 • Kleinschalig en intensief onderwijs
 • Gemotiveerde medestudenten
 • Focus op mindset, succes & discipline
Meeloopdag volgen? Vraag-een-student Aanmelden open dag

Kwaliteitstoezicht: Is EuroCollege een goede school?

De kwaliteit van onderwijs en bedrijfsvoering staan bij ons hoog in het vaandel. Wij weten heel goed dat een particuliere school alleen bestaansrecht heeft wanneer deze beter, anders en vooral bijzonder is. De hbo-opleidingen zijn geaccrediteerd door de Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie. De instelling die namens de overheid alle hogescholen en universiteiten op kwaliteit beoordeelt. De mbo-opleidingen zijn erkend door het ministerie van onderwijs.

NVAO over kwaliteitszorg EuroCollege

“EuroCollege beschikt over een gedegen, goed uitgewerkt en vastgelegd kwaliteitszorgsysteem dat ook een vergaand niveau van implementatie kent. Een kwaliteitscultuur is waarneembaar waarbij continu gestreefd wordt naar het realiseren van verbeteringen. Vastgesteld is dat de PDCA cyclus in het algemeen afgerond wordt. Er wordt structureel, gestructureerd, formeel en informeel gemeten bij alle betrokken stakeholders aan de hand van meetbare streefdoelen. Deze metingen leiden aantoonbaar tot het doorvoeren van verbetermaatregelen, die worden gecommuniceerd naar betrokkenen. Stakeholders worden en voelen zich betrokken.”

Bezoek de open dag

NRTO

EuroCollege is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging van privéscholen. Hierdoor zijn wij gesprekspartner van het Ministerie van OCW en het Ministerie van Economische Zaken. EuroCollege hanteert de NRTO Gedragscode Consumenten. Klik hier om de volledige gedragscode te lezen. Op alle rechtsbetrekkingen die EuroCollege aangaat zijn de algemene voorwaarden consumenten van toepassing tenzij deze expliciet door EuroCollege schriftelijk buiten werking zijn verklaard. Klik hier om de volledige algemene voorwaarden te lezen.

Hoog slagingspercentage

Kleinschalig, een duidelijke focus, hoge kwaliteit, duidelijke regels en enorme passie vormen de ingrediënten van de school. Doordat EuroCollege ervoor heeft gekozen niet overal in Nederland vestigingen te openen, maar juist kleinschalig te blijven en zich te focussen op het opleiden van de studenten haalt de school een hoge kwaliteit. Onze aanpak is helder: succes dwing je af. No pain, no gain! De studenten, begeleiders en docenten werken gezamenlijk hard en gericht. Dit levert een hoog slagingspercentage op. 

De opleidingen onderscheiden zich door een hoge mate van praktijkgerichtheid, kleine groepen, zeer intensieve begeleiding en veel contacturen (NVAO)

Learning by doing

Een beroepsopleiding is alleen maar zinvol wanneer deze aansluit op de wensen die toekomstige werkgevers en klanten stellen. Wij zijn daarom voortdurend in contact met uiteenlopende bedrijven. Zo is EuroCollege lid van diverse bedrijven- en ondernemersnetwerken, waaronder Flevum. Tevens staat ons projectbureau constant in contact met opdrachtgevers. Onze docenten zijn allen mensen die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend. De ouders zijn vaak ondernemers. EuroCollege is zelf ook een bedrijf. Op deze manier weten we zeker dat onze opleidingen naadloos aansluiten bij de eisen van het bedrijfsleven.

Mentaliteit

Wij leveren studenten af met een winnersmentaliteit. Eigenlijk is dat nog belangrijker, immers mentaliteit en wilskracht vormen de basis voor succes. Een EuroCollege student leert gedisciplineerd werken, doorbijten, kijkt niet op zijn klokje en is bereid iets extra’s te leveren.

NRTO

EuroCollege is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging van privéscholen. Hierdoor zijn wij gesprekspartner van het Ministerie van OCW en het Ministerie van Economische Zaken. EuroCollege hanteert de NRTO Gedragscode Consumenten. Klik hier om de volledige gedragscode te lezen. EuroCollege hanteert ook de NRTO algemene voorwaarden consumenten, klik hier om de volledige algemene voorwaarden te lezen. De algemene voorwaarden van EuroCollege Management School en EuroCollege Hogeschool zijn op te vragen bij het secretariaat.

NRTO-keurmerk

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Klachtenprocedure

Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om klachten te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch een klacht ontstaan, dan gaan wij daar constructief mee om. Wij zien melding van een eventuele klacht als hulpmiddel om onze school verder te verbeteren, zodat wij blijvend op hoog niveau aan de veranderende wensen van onze studenten, ouders en het bedrijfsleven kunnen voldoen. Klik hier om de EuroCollege klachtenprocedure te lezen.

Examenregelementen

Om de kwaliteit van de examens te garanderen hanteren wij ook strenge regels op het gebied van de examinering. Klik hieronder voor verwijzingen naar de examenreglementen van al onze opleidingen.

EHM examenreglement

IBS examenreglement

HM examenreglement

IBE examenreglement

IEM examenreglement

Klanttevredenheid

Het belang dat wij hechten aan kwaliteit levert natuurlijk tevredenheid op. Aan de hand van enquetes, interviews en audits meten wij de kwaliteit en de tevredenheid. Bij deze onderzoeken worden zowel de studenten, ouders als het bedrijfsleven betrokken.

Brochure

Ontdek het succes
van Eurocollege

Wilt u meer weten over onze opleidingen? Vul het contact formulier in en ontvang geheel vrijblijvend de EuroCollege brochure thuisgestuurd.

Brochure van EuroCollege
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Best in personal development, #1

Heb jij het in je?
Loop een dag mee

EuroCollege opleidingen zijn intensief. We vragen veel van je. Het is hard werken. Loop een dag mee en ervaar het zelf.

Aanmelden meeloopdag
Opendagen portret