Studievertraging op het Hbo?

Studievertraging bij EuroCollege?

Wat betekent studievertraging op Hbo?

Lees hoe Hogeschool EuroCollege omgaat met studievertraging bij Hbo-opleidingen

Studievertraging op het Hbo?


Onze Hbo-opleidingen duren zelden langer dan 3,5 jaar en zijn gemaximaliseerd op vier jaar.
Wij doen dit omdat focus, discipline en hard werken belangrijke pijlers zijn binnen onze opleidingen. 

Hoewel dit betekent dat de meeste van onze studenten snel een Hbo-diploma behalen, kan het soms voorkomen dat er toch studievertraging ontstaat. Vanaf het vierde studiejaar hanteren we hierbij extra kosten, dit dient als extra motivatie en drukmiddel om gedisciplineerd te blijven en deadlines te behalen. Meer over de studiekosten vind je hier.

Onbetaalde studievertraging
Maar soms is een kleine uitloop onvermijdelijk ondanks de juiste inzet. We bekijken dan per student of deze in aanmerking komt voor een onbetaalde studievertraging van drie maanden. Bepalend of de student hiervoor in aanmerking komt is of deze voldoende volgens de EuroCollege mentaliteit en normen heeft gewerkt. 

Loop je als student mogelijk studievertraging op? Neem dan vroegtijdig contact op, eigen verantwoordelijkheid blijft belangrijk.