Geen studie gevonden maar wel na de zomer starten? Vraag een gesprek aan!

Lees meer

Visie op onderwijs

Waarom EuroCollege anders opleidt

Ervaar EuroCollege zelf
 • Kleinschalig en intensief onderwijs
 • Gemotiveerde medestudenten
 • Focus op mindset, succes & discipline
Meeloopdag volgen? Vraag-een-student Aanmelden open dag

Mouwen opstropen

We leven in een maatschappij waarin door de overvloed aan informatie, consumentenartikelen, belevingen en vermaak veel jongeren het moeilijk vinden om zich staande te houden en een aantrekkelijke plaats op de maatschappelijke ladder te verwerven. Niet voor niets wordt verwacht dat kinderen voor het eerst in de geschiedenis hun ouders economisch niet in zullen halen. Reden genoeg om met zijn allen de mouwen op te stropen.

Focus is altijd nodig om bovengemiddelde prestaties neer te zetten.

Focus!

De overkill aan bijvoorbeeld informatie en social media leiden ertoe dat jongeren minder focus kunnen opbrengen en een verkorte aandachtsboog hebben. Hierdoor is verdieping in een thema of een probleem moeilijk. We leven in een grote paradox: er is geen periode in de geschiedenis waarin het aanbod aan informatie zo groot was en kennis voor iedereen bereikbaar. Anderzijds vervlakt het menselijk brein in toenemende mate, het wordt minder uitgedaagd en minder gebruikt. Een gebrek aan focus, alsmede het ontbreken van de juiste mindset om al die informatie te ordenen zijn hier debet aan. Een algemeen vervlakking van kennis en inzichten is het gevolg. Focus is daarentegen altijd nodig om bovengemiddelde prestaties neer te zetten. Of dit nu in de sport, de muziek, maatschappelijk of economisch is.

Bezoek de open dag

Leren is leuk als je groeit

Op veel instellingen worden geen cijfers meer gegeven. Als een leerling moeizamer meekomt dan de gemiddelde student dat laat men deze in de meeste gevallen afstromen naar een lager niveau. In plaats van dat de “trage” leerling aangespoord wordt te knokken, wordt het hem gemakkelijker gemaakt. De uitdaging wordt weggenomen met als gevolg dat de student onder zijn niveau afstudeert.  De huidige scholen bieden onderwijs aan waarbij de student veelal zelf zijn eigen ontwikkeling moet voeden aan de hand van internet en ‘huiswerkopdrachten’. De docent is niet meer de inspirerende leermeester, maar iemand die de student faciliteert. De meeste scholen willen vooral leuk en gezellig zijn. Daardoor wordt vaak vergeten dat er nog gestudeerd moet worden! Leren is natuurlijk niet altijd leuk. Leren is leuk als je voelt dat je erdoor groeit. 

Mindset en wilskracht zijn alles bepalend

In het huidige onderwijs is de overdracht van kennis en kunde door ervaren leermeesters nagenoeg verdwenen. Centraal staan kennis opdoen – het liefst via internet – en multiple choice tentamens halen.  Om een succesvolle carrière te maken is naast kennis echter vooral een juiste mindset en veel wilskracht nodig. Iedere succesvolle ondernemer, sporter of topmanager zal bevestigen dat mindset en wilskracht het verschil maken bij de mate van behaald succes. Beide elementen krijgen in het huidige beroepsonderwijs geen aandacht (meer).

Iedere ondernemer, topsporter of topmanager onderstreept het belang van wilskracht.

Minder gezag op scholen

Als we daar het gegeven aan toevoegen dat gezag op scholen en sportclubs – maar ook bij de overheid – de laatste 20 jaar zwaar is afgebrokkeld, kunnen we alleen maar vaststellen dat het pittig is om als jongere jouw weg te vinden. Jongeren, en vooral; jongens hebben juist discipline, structuur, een duidelijke sturing en gezag nodig. Het ontbreken ervan leidt tot gebroken schoolcarrières, te lage ambities en een onvoldoende voorbereiding op een wereld waarin juist presteren en concurrentie belangrijk zijn. De typische zesjescultuur.

Enorme concurrentie uit Azië

De huidige wereld is een mondiale wereld. We hebben te maken met sterke Aziatische spelers met Amerikanen en Britten. In de Anglosaksische en Aziatische cultuur vormen competitie en strijd natuurlijke elementen. Daarnaast hebben we te maken met de harde werkers uit Oost-Europa.

Het antwoord van EuroCollege

EuroCollege erkent deze problematiek.  Wij zijn ervan overtuigd dat wij als school veel kunnen betekenen voor jonge mensen. De afgelopen 10 jaar hebben wij ons in toenemende gespecialiseerd in het stevig opleiden en kneden van studenten. Wat is er mooier dan jongeren voor te bereiden op de nieuwe realiteit? Hun te leren dat succes voor een ieder bereikbaar is. Dat zij zelf hindernissen weg kunnen nemen door inzet, hard werken, samenwerken en creativiteit. Wat is er uitdagender om hen te leren dat zelfdiscipline een deugd is, dat structuur richting geeft en dat ambitieuze doelen, mits op de juiste manier gevoed, tot een ‘burning desire’ leiden. Wij geloven daarbij in de overdracht van kennis en kunde door ervaren leermeesters. Wat is er inspirerender voor studenten om te leren van leermeesters die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend als marketing directeur, managing director of entrepreneur?

Wij geloven daarbij in de overdracht van kennis en kunde door ervaren leermeesters.

De andere aanpak!

EuroCollege kiest dus voor een andere aanpak, één die tegen de gangbare stroom ingaat van zelfstudie en online onderwijs. Om die reden is onze missie: “Niet enkel kennis, maar wilskracht en mindset vormen de pijlers van succes. Zij dienen dus als een rode draad door het beroepsonderwijs te lopen. Wij tonen onze studenten dat doelgericht en gestructureerd toepassen van opgedane kennis en kunde – gedisciplineerd en volgens het principe van ‘no pain, no gain’ – de basis is voor de weg naar succes. Hierbij maken wij gebruik van inspirerende en ervaren leermeesters, die hun sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven. Internet, laptops etc vormen daarbij middelen, evenals boeken en projecten om kennis, inzicht en ervaringen te ontwikkelen.

Brochure

Ontdek het succes
van Eurocollege

Wilt u meer weten over onze opleidingen? Vul het contact formulier in en ontvang geheel vrijblijvend de EuroCollege brochure thuisgestuurd.

Brochure van EuroCollege
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Best in personal development, #1

Heb jij het in je?
Loop een dag mee

EuroCollege opleidingen zijn intensief. We vragen veel van je. Het is hard werken. Loop een dag mee en ervaar het zelf.

Aanmelden meeloopdag
Opendagen portret