Benieuwd naar EuroCollege Hogeschool? Bezoek dan een open dag!

Lees meer

Studiekosten EuroCollege

Een particuliere opleiding

EuroCollege is een particuliere opleiding. Dat betekent dat we geen subsidies krijgen van de overheid. De opleidingskosten zijn hierdoor hoger dan bij een reguliere opleiding. Hier krijg je wel veel voor terug: Een stevige opleiding waar jij je als persoon echt ontwikkeld, met docenten uit het bedrijfsleven voor de klas, uitdagende real-life projecten en een serieuze studiebelasting. Kleine klassen, veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. En je hebt gewoon recht op studiefinanciering.

Persoonlijke ontwikkeling

Onderzoek wijst uit dat focus, motivatie en niet opgeven dé ingrediënten vormen voor succes. Daarom richten onze Mbo en Hbo zich op mentaliteit, wilskracht en daadkracht. Dat maakt onze alumni zeer geliefd in het bedrijfsleven. Als je EuroCollege hebt afgerond, heb je geleerd bergen te verzetten. Wij helpen ambitieuze studenten het beste uit zichzelf halen. EuroCollege is hiermee uniek in Nederland.

Kosten Mbo & Hbo

MBO
Een MBO opleiding bij EuroCollege duurt 2 jaar.
Dit zijn de opleidingskosten:
1e jaar mbo: € 19.250,-
2e jaar mbo: € 19.250,-

HBO
Kies je voor een versnelde hbo opleiding bij EuroCollege? De meeste studenten doen 3 jaar over de opleiding. Dit zijn dan de jaarlijkse opleidingskosten:

1e jaar hbo: € 19.250,-
2e jaar hbo: € 19.250,-
3e jaar hbo: € 19.250,-

Optioneel: 4e jaar hbo: € 10.600,-

BIJKOMENDE KOSTEN
De bovengenoemde jaarlijkse opleidingskosten zijn exclusief

– examenkosten van € 1950,- per jaar
– studiematerialen zoals boeken kosten € 1.050,- per jaar (verschilt per jaar)
– inschrijfgeld, € 250,-
– deelname aan introductiedagen, € 650,-
– kosten voor een Moorman pak zijn € 550,- euro per jaar (indicatief)
– deelname aan studiereis, prijs verschilt per jaar.
– de opleidingen worden jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd.

*NB: alle genoemde kosten betreffen de prijzen voor het versnelde traject. Bij studievertraging gelden er andere regels.

Betalingsmogelijkheden

Het (eenmalige) inschrijfgeld is € 250,-. De hbo opleidingen starten in augustus en januari. Voor beide startmomenten geldt dat je het collegegeld en de keuzevakken op twee manieren kan betalen:

In 1 keer
Je kunt het bedrag in één keer betalen; vóór 1 augustus 2024 (of vóór 1 januari als je start in januari) of binnen veertien dagen na factuurdatum. Je krijgt dan € 350,- korting op het collegegeld.

In termijnen
Je kunt ook in twaalf termijnen betalen (€ 1.766,67 per termijn). De eerste termijn is op 1 september (of op 1 februari als je in januari start). Het collegegeld en de eventuele keuzevakken worden apart gefactureerd rond 1 juli 2024 (en rond 1 december 2023 als je in januari start). De facturatie vindt per e-mail plaats. Als je ervoor kiest om in termijnen te betalen, dan is dat mogelijk via een machtiging voor automatische incasso op de vervaldata zoals die hiernaast staan. De betaling vanuit DUO gaat niet via een machtiging; die maak je zelf over aan EuroCollege.

Betaling in 12 termijnen
september / januari
01-08-2023 / 01-01-2024 01-03-2024 / 01-08-2024
01-09-2023 / 01-02-2024 01-04-2024 / 01-09-2024
01-10-2023 / 01-03-2024 01-05-2024 / 01-10-2024
01-1 1 -2023 / 01-04-2024 01-06-2024 / 01-11-2024
01-12-2023 / 01-05-2024 01-07-2024 / 01-12-2024
01-01-2024 / 01-06-2024 01-08-2024 / 01-01-2025
01-02-2024 / 01-07-2024

Studiefinanciering via DUO Hbo

De hbo-studiefinanciering bestaat uit een lening, het (verhoogde) collegegeldkrediet, het studentenreisproduct en een (eventuele)aanvullende beurs. Per september 2023 keert de basisbeurs terug in de studiefinanciering. Ook als je nog geen achttien jaar bent, kun je in het hoger onderwijs studiefinanciering krijgen.

Basisbeurs
Per september 2023 is de basisbeurs terug in de studiefinanciering voor hoger onderwijs. De exacte bedragen voor de de basisbeurs zijn € 110,30 voor thuis wonende studenten en € 439,20 voor uitwonende studenten.

Collegekrediet
Het collegegeldkrediet is een lening bovenop de reguliere lening. Voor een studie bij EuroCollege bedraagt het collegegeldkrediet per 2023 € 11.569,80 per jaar. Dit wordt in twaalf maandelijkse termijnen uitbetaald (€ 964,15), gelijktijdig met de overige kosten.

Studiefinanciering
De studiefinanciering wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald: aan het eind van de maand ontvang je de studiefinanciering op je rekening. De bedragen hieronder zijn gebaseerd op de gegevens van DUO voor de periode sept-dec 2023. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Studentenreisproduct
Met het studentenreisproduct kun je gratis of met korting reizen in het openbaar vervoer. Er zijn twee abonnementen: een weekend een weekendabonnement. Als je binnen tien jaar het diploma haalt, dan wordt het studentenreisproduct omgezet in een gift. En ga je in het kader van je studie naar het buitenland? Dan kun je een maandelijkse ov-vergoeding krijgen van € 120,96 in plaats van het studentenreisproduct.

Aanvullende beurs
Je kunt een aanvullende beurs krijgen als je ouders een lager dan modaal gezamenlijk jaarinkomen hebben. De hoogte van de aanvullende beurs hangt af van het inkomen van je ouders en van het aantal studerende kinderen. De maximum aanvullende beurs bedraagt € 430,27 per maand. Bereken wat het bedrag is in jouw situatie via de rekenhulp op duo.nl. Na het behalen van het diploma (binnen tien jaar) is de aanvullende beurs een gift.

Lenen bij DUO
Als student kun je € 527,60 euro per maand lenen. Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan kun je tot maximaal € 957,87 per maand lenen.

Onderdeel studiefinancieringThuiswonendUitwonend
Studentenreisproduct
Basisbeurs€ 110,30€ 439,20
Aanvullende beurs€ 416,00€ 416,00
Lening€ 266,97€ 266,97
Collegegeldkrediet€ 964,17€ 964,17
Totaal€ 1.757,44€ 2.086,34
*Voor meer info kijk op www.duo.nl

STUDIEFINANCIERING VIA DUO Mbo

Vanaf je 18e heb je recht op mbo-studiefinanciering. De studiefinanciering wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald: aan het eind van de maand ontvang je de studiefinanciering op je rekening. De bedragen hieronder zijn gebaseerd op de gegevens van DUO voor de periode aug-dec 2023. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Basisbeurs
De hoogte van de basisbeurs hangt af van je woonsituatie; de beurs voor thuiswonende studenten bedraagt € 90,85 per maand en die voor uitwonende studenten € 460,81 per maand. Voor uitwonenden is dat inclusief koopkrachtmaatregel à € 164,30 voor studiejaar 2023-2024, bedoeld om studenten een jaar lang extra te helpen, omdat de koopkracht gedaald is.

Aanvullende beurs
Je kunt een aanvullende beurs krijgen als je ouders een lager dan modaal gezamenlijk jaarinkomen hebben. De hoogte van de aanvullende beurs hangt af van het inkomen van je ouders en van het aantal studerende kinderen. Deze kan oplopen tot maximaal € 381,25 per maand voor een thuiswonende student en €405,23 per maand voor een uitwonende student.

Word je in het lopende studiejaar 18 jaar, dan is de totale studiefinanciering € 113,08 lager. In het nieuwe studiejaar (per 1 augustus) kun je dan in aanmerking komen voor de volledige aanvullende beurs. Bereken wat het bedrag is in jouw situatie via de rekenhulp op duo.nl. Na het behalen van het diploma (binnen tien jaar) is de aanvullende beurs een gift.

Studentenreisproduct
Als je jonger bent dan 18, kom je in aanmerking voor het studentenreisproduct en kunnen je ouders in aanmerking komen voor (extra) kindgebondenbudget voor gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld en de overige studiekosten. Deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen van je ouders.

Met het studentenreisproduct kun je gratis of met korting reizen in het openbaar vervoer. Ook mbo-studenten jonger dan 18 hebben recht op het studentenreisproduct. Er zijn twee abonnementen: een week- en een weekendabonnement. Als je binnen tien jaar het diploma haalt, dan wordt het studentenreisproduct omgezet in een gift. En ga je in het kader van je studie naar het buitenland? Dan kun je een maandelijkse ov-vergoeding krijgen van € 120,96 in plaats van het studentenreisproduct.

Lenen bij DUO
Als student kun je € 527,60 euro per maand lenen. Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan kun je tot maximaal € 957,87 per maand lenen.

Onderdeel studiefinanciering Thuiswonend Uitwonend

Studentenreisproduct
Basisbeurs € 90,85 € 460,81
Aanvullende beurs € 381,25 € 405,23
Lening € 197,93 € 197,93
Totaal € 670,03 € 1.063,97

*Voor meer info kijk op www.duo.nl

Je kunt bij DUO lenen tegen zeer gunstige voorwaarden

Rekenvoorbeeld

Hieronder staat met een fictief rekenvoorbeeld weergegeven hoeveel de maandelijkse aflossing is. De draagkrachtvrije voet, bruto minimumloon op jaarbasis + bruto vakantiegeld, is voor 2023 vastgesteld op € € 25.069,82. Je lost 4% af van het verschil tussen je jaarinkomen en de draagkrachtvrije voet. Voorbeeld voor een student van de opleiding Hotel- en Eventmanagement met een startsalaris van € 2.309,- bruto per maand: € 29.924,64 – € 25.069,82 = € 4.854,82 x 4% = € 194,19 / 12 maanden = € 16,18 aflossing per maand.

1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de aflossing van de hbo-studiefinanciering. De daadwerkelijke aflossing verschilt per persoon en is afhankelijk van diverse variabele factoren. Dit voorbeeld gaat uit van de situatie van een alleenstaande zonder kinderen. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Jaarlijks kun je ruim € 23.000 bij DUO lenen; voor een driejarige hbo-opleiding aan EuroCollege is dat meer dan € 69.000,-. Twee jaar na je afstuderen begin je met aflossen. Eerder aflossen mag natuurlijk ook. Je kunt gebruikmaken van een aflosvrije periode van maximaal vijf jaar. Die kun je inzetten als je door een dure levensfase gaat, waarin je geld nodig hebt voor bijvoorbeeld de aanschaf van een huis of voor je gezin. Als je een studieschuld hebt, dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van je toekomstige hypotheek. Wel blijft het altijd mogelijk om een hypotheek af te sluiten.

Voorwaarden lening

De lening wordt afgesloten op naam van de student. Hiervoor is geen garantstelling van derden nodig. Het rentepercentage is voor 2023 vastgesteld op 0,46%. Zodra je de eerste uitbetaling van je lening ontvangt, wordt er rente over je lening berekend die je achteraf terugbetaalt. Het rentepercentage verandert jaarlijks en na je studie staat het percentage telkens voor vijf jaar vast.

Meer tijd om af te lossen

De aflosfase is 35 jaar. Ongeveer twee jaar nadat je je studie hebt afgerond, begin je met aflossen van de rentedragende lening en hier mag je maximaal 35 jaar over doen. Bovendien hoef je maandelijks nooit meer dan 4% van het inkomen boven de draagkrachtvrije voet (minimumloon op jaarbasis + vakantiegeld) terug te betalen. Wie minder dan het minimumloon verdient, hoeft niet af te lossen. Heb je na 35 jaar nog een eventuele restschuld openstaan? Dan wordt die kwijtgescholden.

VRAGEN OVER STUDIEKOSTEN?

Heb je vragen over de opleidingskosten van EuroCollege? Neem dan gerust contact op met Patricia Avci via 010 47 80 129. We helpen je graag verder.

Brochure

Ontdek het succes
van Eurocollege

Wilt u meer weten over onze opleidingen? Vul het contact formulier in en ontvang geheel vrijblijvend de EuroCollege brochure thuisgestuurd.

Brochure van EuroCollege
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Best in personal development, #1

Heb jij het in je?
Loop een dag mee

EuroCollege opleidingen zijn intensief. We vragen veel van je. Het is hard werken. Loop een dag mee en ervaar het zelf.

Aanmelden meeloopdag
Opendagen portret