Op EuroCollege geloven wij in Learning By Doing. Dit concept vormt een leidraad door al onze opleidingen. Om deze reden gaan de studenten tijdens hun studie niet één keer, niet twee keer, maar zelfs drie keer op stage. Al na het einde van het eerste semester starten zij dan ook met de zogeheten werkoriëntatie. 

Na acht lesweken en een uitdagende tentamenperiode wordt van de studenten verwacht dat zij hun eerste stappen zetten in het bedrijfsleven. Het perfecte moment dus om de opgedane kennis nu al toe te passen in de praktijk. In tegenstelling tot andere hogescholen is dit misschien vroeg, maar wij denken dat het belangrijk is om aan de start van een studie direct mee te maken hoeveel er nog te leren valt. Daarnaast helpt deze praktijkervaring bij het stellen van een doel voor de toekomst.

Individueel of samen met een stagebegeleider gaan de studenten op zoek naar een plek die bij hen past. Iedereen heeft andere ambities dus het is belangrijk om bedrijven te benaderen die aansluiten op zijn of haar leerbehoeftes. Nadat succesvol op een stage is gesolliciteerd kan het proces dan echt beginnen.

Voor een periode van zes weken maken de studenten mee hoe het is om deel uit te maken van het bedrijfsleven. Net als op school leren zij om te gaan met echte deadlines, echte budgetten en echte projecten. Naast het opdoen van praktische skills is de werkoriëntatie ook bedoeld om inzicht te krijgen in de persoonlijke ontwikkelingspunten. Door middel van twee evaluatiemomenten krijgen de studenten voor de eerste keer te maken met officiële feedback.

Om zichzelf verder te kunnen ontplooien is het voor de studenten belangrijk om een beoordeling te krijgen op basis van hun prestaties, kunnen en gedrag. De tussentijdse evaluatie vindt drie weken na aanvang van de stage plaats. Dit geeft de studenten de kans om te leren wat hun verbeterpunten zijn en hieraan te werken. Na afloop van de stageperiode zal de eindbeoordeling plaatsvinden om te zien of de studenten zich verder positief hebben ontwikkeld.

Daarnaast wordt er van de studenten verwacht dat zij een stageverslag schrijven, waarin zij niet alleen hun ervaringen delen over het bedrijf maar ook zelf reflecteren op hun persoonlijke eigenschappen en resultaten. Op deze manier kunnen de studenten doelgericht en met focus hun studie voortzetten.   

“Tijdens de werkoriëntatie komen de studenten zichzelf voor het eerst echt tegen. Zij ervaren hoe zij omgaan met druk, samenwerking en zelfstandigheid. Het is een tijd van veel leermomenten en ervaringen, die zij voor de rest van hun leven meenemen” vertelt een stagebegeleider van EuroCollege.

De eerstejaars studenten gaan een spannende periode tegemoet. Wij wensen hen een leerzaam en gemotiveerde werkoriëntatie toe. Zet hem op!