EuroCollege is anders. Wij geloven dat jongeren niet alleen kennis op school horen mee te krijgen maar ook inzichten en vaardigheden moeten ontwikkelen. Een stevige mentaliteit en een positieve mind-set staan hierbij centraal. Om deze reden hechten wij veel belang aan de persoonlijke groei van onze studenten. Deze onderwijsvisie wordt gerealiseerd door een team van gelijkgestemde stafleden, docenten en begeleiders. In deze reeks spreken wij een aantal van hen over hun achtergrond, manier van lesgeven en ervaringen met EuroCollege. Dit keer is de beurt aan Ron Pelgrim.

Welkom! Zou u zich even kunnen voorstellen?
Zeker. Mijn naam is Ron Pelgrim en ik ben werkzaam bij EuroCollege in Groningen.

Allereerst bedankt voor uw tijd. Hoe bent u bij EuroCollege terecht gekomen?

Als ondernemer van Hotel & Restaurant De Arendshoeve werkte ik samen met de heer Loos, docent Yieldmanagement, Front-office management & Hospitality management in Amsterdam en Utrecht. Hij heeft mij gevraagd voor hem in te vallen. Het overbrengen van mijn vakkennis en ervaring op het gebied van gastvrijheid en hoe we omgaan met elkaar is waar mijn expertise ligt.

Fijn dat u uw expertise wilt deelt met onze studenten. Hoelang bent u al werkzaam voor EuroCollege?
In 2019 ben ik begonnen als docent. In september van dat jaar ben ik studie-studentenbegeleider geworden bij EuroCollege Utrecht. Van de directie kreeg ik de kans om in september 2021 EuroCollege te starten in Groningen. Met trots kan ik zeggen dat ik al bijna 4 jaar eraan werk om onze studenten iedere dag beter te maken.

Wat is uw functie bij EuroCollege?

Als studiebegeleider houd ik mij bezig met het begeleiden van studenten in het behalen van studieresultaten en voldoen aan de eisen die door de opleiding aan hen worden gesteld. Een belangrijk aspect daarin is het bepalen van de studieachterstanden en het nemen van maatregelen ter verbetering.

Als vestigingsdirecteur voel ik mij persoonlijk verantwoordelijk voor de school en voor de begeleiding van onze studenten. Ik hecht grote waarde aan verhoudingen en gezag. Dagelijks houd ik mij bezig met het bewaken van de schoolmentaliteit en het aansturen van de studenten en de docenten.

Een veelzijdige functie dus! Wat maakt EuroCollege in uw ogen uniek?

EuroCollege leidt aantoonbaar anders op dan de meeste andere hogescholen in Nederland. In kleine klassen krijgen onze studenten geordend, gestructureerd en gedisciplineerd college van succesvolle vakmensen uit de beroepspraktijk. Ondernemers, CEO’s en Senior Managers met passie die hun sporen hebben verdiend in hun business geven lessen waar de studenten echt iets van leren.

Docenten zijn leermeesters en willen invloed uitoefenen op de toekomst van jongeren. Dat is wat hen motiveert en waarom ze tijdens de lessen tot het uiterste gaan. Door een positieve mindset leert de student hoe ze tot ‘succes kunnen komen’. Hierin hebben de staff en de docenten een voorbeeldfunctie en zijn ze aanspreekbaar, duidelijk herkenbaar en zichtbaar voor onze studenten en hun ouders. Niet alleen van negen tot vijf, maar het klokje rond, zeven dagen in de week. En dat doen ze met plezier!

We zijn een kleinschalige ‘deftige’ school zonder arrogant te zijn met onderwijs gericht op de ontwikkeling van de student waardoor deze enorm groeit. De boeken van Napoleon Hill lopen als een rode draad door de opleiding heen. Wij leren de studenten samen te werken, positief te denken, deadlines te eerbiedigen en te volharden. Bij ons vind je geen laptops, IPhones en dergelijke, want wij geloven dat je in de klas geen afleiding moet hebben maar focus. We stimuleren taal en denken door te studeren uit echte boeken en te tentamineren door middel van open vragen, opdrachten en het geven van presentaties. De Senior Projects vormen de ‘master pieces’ van onze opleidingen. ‘Real Life’ gaat de student ervaren hoe het is om voor een opdrachtgever te werken met echte budgetten en echte deadlines.

Dat heeft u mooi verwoord. Wat is naar uw mening het verschil tussen studenten van EuroCollege en studenten van andere scholen?
EuroCollege studenten zijn zelfstandige, zelfbewuste studenten, die met een voorsprong de arbeidsmarkt op gaan en die niet om de haverklap naar anderen wijzen en jammeren dat iets niet lukt. Ze wachten niet af, ze ondernemen actie en zijn bereid te incasseren. Onze studenten zijn welbespraakt, nemen initiatief, weerstaan stress en eerbiedigen deadlines.

Hoe zou u een EuroCollege-student omschrijven?

Gedisciplineerd, volhardend, verbaal sterk, ondernemend en gericht op samenwerken.

Hoe is het om te werken met deze studenten? Is dit anders dan op andere scholen?

Ik heb alleen ervaring met EuroCollege studenten, die geven mij energie en zorgen ervoor dat ik elke dag met plezier mijn werk doe!

Dat is goed om te horen. Wat doet u nog meer, naast dat u studenten coacht op EuroCollege en wat heeft u voorheen gedaan?

Voordat ik bij EuroCollege ging werken was ik ondernemer. Ik heb een drietal hotels en vier restaurants vanuit faillissement weer ‘verkoopklaar’ mogen maken. Ik ben vestigingsdirecteur geweest van de grootste zelfbedieningsgroothandel Sligro Amsterdam en ik heb internationaal op diverse luchthavens als consultant bij Scandinavian Airlines mogen werken.

In mijn vrije tijd hield ik mij bezig met het mentorschap van voortijdige schoolverlaters als lid van de Rotary. Ik voelde mij bij uitstek geschikt om te voorkomen dat voortijdige schoolverlating toenam. De gezinssituatie, de achtergrond en de omgeving zijn in tegenstelling tot de leercapaciteiten vaak de oorzaak van voortijdige schoolbeëindiging. De gevolgen voor de toekomst van de jongere en die van de maatschappij lieten zich raden. Als buitenstaander ging het erom niet direct advies te geven, maar een luisterend oor te verlenen om daarmee op indirecte wijze motiverende en stimulerende invloed uit te oefenen.

Wat een bijzonder taak! Wat vindt u eigenlijk van de manier van onderwijzen die EuroCollege aanhoudt? Dus zonder laptops en wat soms door sommige kan worden gezien als ouderwets.
Veel van ons denkwerk is overgenomen door smartphones en computers. De meeste studenten besteden meer tijd aan social media dan dat ze doorbrengen op school. Computergebruik leidt tot achteruitgang van ons geheugen. Uit onderzoek blijkt dat intensief gebruik van digitale media leerproblemen, stress en depressie veroorzaakt. EuroCollege doet dit anders.

Op EuroCollege wordt veel gelezen. Dat ontwikkelt taal, kennis en denken. We leggen de lat hoog omdat we de studenten willen dwingen het maximale uit zichzelf te halen. Kan niet bestaat niet. Ieder succes in de sport, op maatschappelijk of economisch gebied kan enkel bereikt worden door volharding en discipline. EuroCollege zet in op het overbrengen van het denken van succesvolle mensen op onze studenten omdat succes een denksport is. We stimuleren positiviteit omdat negatief denken destructief is en haaks op succes staat. Learning by Doing staat bij ons centraal. Doen en ervaren is nodig om het geleerde om te zetten in resultaten.

Zo is het maar net! Wat zijn de leukste momenten die u heeft meegemaakt met studenten van EuroCollege?
De Diploma uitreiking van de eerste groep studenten die ik heb begeleid als studie-studentenbegeleider was voor mij een hoogtepunt. Daarnaast heeft onze Event & Hospitality projectgroep onlangs een prachtige dag in het kader van hun Senior Project georganiseerd namelijk EuroTrip Groningen. Dit was een zeer leerzame en inspirerende dag die ik voor geen goud had willen missen. Ten slotte, en wat misschien wel het allermooiste is, is de dankbaarheid die ik in Utrecht en in Groningen heb gekregen van onze studenten voor mijn begeleiding. Ik geniet er namelijk elke dag van. Naast een geweldig feest heb ik een heus aquarium met vissen en diverse cadeaus gekregen!

Het was een plezier om even met u te kunnen spreken. We willen u hartelijk danken voor uw tijd en antwoorden.