Hieronder een uitgebreid interview met drs P.V.C.E. van de Walle M.Em. , directeur eigenaar (DGA) van EuroCollege. Hij is sinds 1998 verbonden aan EuroCollege. Over o.a. EuroCollege, het belang van discipline, presteren, trots, een diploma moet je verdienen, de verjuffing van het reguliere onderwijs en waarom EuroCollege anders opleidt.

Wilt u zich voorstellen aan de lezers?

Ja hoor. Mijn naam is Van de Walle. Ik ben de eigenaar van EuroCollege Hogeschool (mbo en hbo). 

Ik heb internationale betrekkingen en contemporaine geschiedenis gestudeerd in Utrecht en onderwijsmanagement aan de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO) in Amsterdam. Mijn carrière ben ik in 1984 begonnen aan de universiteit van Utrecht als junior docent/assistent. In de periode 1986 t/m 1993 heb ik gewerkt bij het toenmalige Luzac College als studiebegeleider, docent, conrector en rector. Ik ben  opgeleid door één van de oprichters.

Tot eind jaren ´90 ben ik als manager actief geweest binnen verschillende dienstverlenende bedrijven (o.a. CEMSTO/ABILIS). In alles wat ik heb gedaan bleek steeds dat het particuliere onderwijs bleef trekken. In feite zit het in mijn genen. Ik ben zelf namelijk opgegroeid op studie-internaat, Dalstein. Daar heb ik gezien hoe kleine groepen tot prestaties gestimuleerd kunnen worden. Het werk op een particuliere school is meeslepend, uitdagend, hectisch en veeleisend. Werkdagen van 13 uur per dag of meer zijn geen uitzondering.

Werkdagen van 13 uur wordt door veel mensen niet echt als aantrekkelijk gezien?

(Na een korte stilte) Ja, het is soms veel.  Ik ben echter iemand die altijd 100% ergens voor gaat. Deze opvatting wordt overigens door het directieteam gedeeld. Dat is niet de enige reden waarom wij hard werken. EuroCollege is een way of life. Onze verantwoordelijkheid is enorm. Vergeet niet dat ouders hun zoon en/of dochter aan ons toevertrouwen. Wij nemen dat heel serieus. Onderwijs is mensen werk. Mensen zijn niet voorspelbaar. Dus er is altijd wel iets wat opeens extra aandacht vraagt.

Om die reden zoekt EuroCollege staf die bij onze filosofie past. Werken voor EuroCollege vraagt brains, passie, stevigheid, ondernemendheid, volhardendheid en een enorme portie aan liefde voor het vak. Wij zijn niet zomaar een school.  Veel mensen die bij ons willen werken onderschatten dit. Wat wij doen is topsport.

Natuurlijk combineren wij ons werk met aangename zaken. Ik houd van een hapje en een wijntje. De bevrediging in dit werk is groot, je werkt met jonge mensen. Deze mensen brengen wij verder, leiden wij op en studeren bij ons af en starten daarna hun carrière. Groots is dat. In al het werk dat ik gedaan heb, ben ik geen mooier resultaat tegengekomen dan een student die is afgestudeerd.

EuroCollege is een way of life

Hoe lang bestaat EuroCollege eigenlijk?

Al een tijdje. De geschiedenis van EuroCollege gaat terug tot 1949. Toen is de naam voor het eerst geregistreerd. Volgens anderen gaat de geschiedenis terug tot 1918. Hoewel de school verschillende eigenaren en vormen heeft gekend is het één van de oudste particuliere scholen van Nederland.

De meeste scholen focussen zich alleen op het halen van een diploma. EuroCollege is daarin anders?

Wij staan voor hoogwaardig, kleinschalig en praktijkgericht particulier beroepsonderwijs. De praktijk is real life, onze aanpak en cultuur bedrijfsmatig. Onze afgestudeerden weten van aanpakken, zeuren niet, kijken niet op de klok en weten wat verantwoordelijkheid dragen is. Bovendien zijn onze studenten representatief en hoffelijk. Waar vind je dat nog in Nederland?  Als school willen wij tot de beste behoren! Voor ons telt dat studenten zich veilig bij ons voelen en het naar hun zin hebben. Wij vragen veel inzet van onze studenten. Wij vinden persoonlijke ontwikkeling net zo belangrijk als een diploma halen. EuroCollege ontwikkelt studenten. Zij spreken zelf over transformeren tot een professional. Wij zijn geen ‘diploma-fabriek’, wij laten jonge mensen groeien, zo dat zij zeer gewild zijn in het bedrijfsleven. Indien een student langer nodig heeft om zich als persoon te omtwikkelen dan nemen we die tijd. Onze kwaliteit zit hem in de stevigheid en de ondernemende houding die onze studenten bij ons zich eigen maken. Een afgestudeerde EuroCollege student is zelfbewust, zeurt niet, is gedisciplineerd en pakt aan. Wij zijn daarin anders dan de meeste andere scholen, die enkel diplomagericht werken. 

Studeren aan EuroCollege – in Amsterdam, Utrecht, Groningen of Rotterdam – vereist volharding en motivatie. Wanneer studenten leren inzien dat hard werken hand in hand kan gaan met plezier, geeft hen dat een enorme drive. ‘learning by doing’ vormt de rode draad binnen al onze opleidingen. Studenten hebben er niets aan wanneer ze alleen maar uit boekjes leren. Het gaat ook om ervaring. Die laten we hen heel intensief opdoen. Uiteraard ervaring, nadat er voldoende kennis is opgedaan. Bij ons telt zowel de theorie als de praktijk.

Kleinschalig & bijzonder

We zijn ook trots op de opleiding International Business & Enterpreneurship. Een opleiding die zich puur focust op ondernemen. De opleiding is mede totstand gekomen door inbreng van ouders van oud-studenten. Een groot deel van deze ouders is zelf ondernemer. In deze opleiding staven we de mentaliteit, ontwikkelen we creativiteit en rekken de mindset op van de studenten. Wij leren onze studenten dat succesvol zijn binnen handbereik ligt voor iedereen die doelen stelt en bereid is ervoor te knokken.

Dat betekent dat onze studenten extra bagage meekrijgen. Het valt op dat onze oud mbo-studenten aangeven dat de aansluiting met het hbo-onderwijs goed is. De grootste kracht van kleinschaligheid is uiteindelijk dat je individuele studenten persoonlijk kunt aanspreken en coachen. In feite is EuroCollege zo bijzonder omdat we over een uitgesproken concept beschikken, wij geen concessies doen aan onze principes en enorm inzetten op zelfdiscipline als sleutel tot succes.

De kleinschaligheid maakt het mogelijk voor studenten om aansprekende en uitdagende projecten binnen te halen. Real life ervaring op doen tijdens bijvoorbeeld het ABN-AMRO tennistoernooi of tijdens het CHIO. Als opleider willen wij ook uniek zijn. De bachelor opleiding International Event Management wordt in Nederland alleen bij ons gegeven. In feite zijn wij de enige evenementenopleider in Nederland. Het is leuk om te zien dat verschillende scholen in Nederland ons proberen te kopiëren. Ik beschouw dat als een compliment.

Er is zelfs een school die ons zo heeft gevolgd dat ze nu een hotelopleiding als eventopleiding aanprijzen. Heel bijzonder. Een ander instituut heeft weer het learning by doing® principe van EuroCollege overgenomen, zonder te beseffen wat dat inhoudt. Het idee kun je overnemen maar de visie erachter niet. De opleiding International Hotel & Hospitality Management biedt de student de mogelijkheid om overal ter wereld stage te lopen. Bovendien heeft de opleiding een zeer hoog management gehalte. De mbo-opleidingen Evenementen & Hotelmanagement en International Business & Sales zijn opleidingen op niveau 4 plus.

Wat verstaat EuroCollege onder begeleid?

Wij geven diverse vormen van begeleiding. In het eerstejaar leggen wij het accent op discipline, focus en studeren. Veel instromers komen van een havo of een mbo waar weinig aandacht is besteed aan lezen en inhoudelijk zaken. Het accent bij veel scholen ligt op examentraining, niet op de ontwikkeling. Daar ‘leaders readers’ zijn vinden wij het belangrijk dat de studenten in het eerstejaar een stevige basis leggen. Wij werken met boeken. Voor de klas staan docenten uit het bedrijfsleven. Zij zijn er o.a. om de student mee te nemen in het vak, te inspireren. Naast de docent werken wij met een studie- en studentenbegeleider, het directe aanspreekpunt van de studenten en coach. De vestigingsdirecteur is de spil op de vestiging. Alles loopt via hem of haar.  Zo houden we de lijnen kort en kan er snel geschakeld worden. In het eerstejaar studeren de studenten een paar uurtjes verplicht op school. Aan studenten die extra tijd nodig hebben om de stof te doorgronden bieden wij steunlessen aan. Voor studenten die extra uitdaging nodig hebben bieden wij verdiepingsklassen aan. Naast de theorie telt het eerstejaar twee stageachtige momenten. Het eerstejaar kan qua aanpak wat schools overkomen. Nogmaals, we leggen daar de basis waarop we verder bouwen.

In het tweedejaar krijgen studenten wat meer vrijheid. Dat is nodig en wordt door het ministerie ook als vanzelfsprekend gezien. Zeker op het hbo zou het vreemd zijn wanneer studenten geen keuzes kunnen maken. Naast de lessen storten zij zich op een senior project. Een real life project waarbij de studenten in groepjes van 4 à 5 studenen volgens strakke deadlines een product moeten afleveren. Dit traject wordt gecoacht en bewaakt vanuit school. In dit jaar, waar studenten veelal 50 uur of meer per week met school bezig zijn, ontwikkelen studenten zich razend snel. 

In het laatste jaar krijgen de studenten weer meer bewegingsvrijheid. In dit jaar loopt de student stage, schrijft zijn scriptie en rond zijn verdiepingsleeslijst af – 10 prachtige boeken van elk ca 3 a 400 pagina’s. .”Leaders are Readers!” Vrijheid betekent op EuroCollege niet dat je mag doen wat je wil, vrijheid betekent dat jij als student zelf de discipline opbrengt om afspraken na te komen, initiatief te nemen en hetgeen in de eerste jaren van de opleiding is geleerd toe te passen. Kortom je laat zien dat je aanpakt, verantwoordelijkheid neemt en door kunt bijten.  In deze fase kennen wij stagebegeleiding en scriptiecoaching. Een scriptie is een proeve van bekwaamheid in zelfstandig denken en doen. De student zelf moet ook aan de bak. 

Om misverstanden weg te nemen, EuroCollege ‘drilt’ studenten niet naar een diploma. In het verleden heb ik voor een particuliere middelbare school gewerkt. Daar telde een doel: het diploma halen! Het valt mij op dat reguliere scholen anno nu daar ook het accent opgelegd hebben. Met alle gevolgen van dien. Natuurlijk vormt het diploma het sluitstuk, echter wij vinden het proces daarnaar toe veel belangrijker. Het gaat erom dat onze studenten echt iets leren, leren denken als een ondernemer, leren doen als een professional, ervaren wat het is om deadlines te halen of juist niet en ontdekken dat je met doelgericht hard werken successen boekt. Wij vinden die ‘bildung belangrijk”.  Om te slagen op EuroCollege moet de vooruitgang die je in je persoonlijke ontwikkeling maakt samenvallen met je voldoendes die je voor bijv je tentamens heb behaald. Wij kijken dus en en.

Met deze benadering sluiten we aan bij wat het bedrijfsleven wil. Zij willen mensen die van aanpakken weten en doen!

EuroCollege stelt dat het de best presterende school is. Waar baseert u dat op?

EuroCollege richt zich zoals eerder gezegd op het stevig ontwikkelen van zijn studenten.  Studenten spreken zelf over transformeren. Onze programma’s zijn zeer uitdagend en behoren tot de meest pittige in Nederland.  Studenten maken lange dagen, lezen, doen, leren gedisciplineerd samenwerken en deadlines eerbiedigen. Op deze manier worden ze beter voorbereid op een carriere. Een EuroCollege-student is daarom gewild in het bedrijfsleven.

Ca 80% slaagt. We hebben ook wel eens 90% ook wel eens minder gehaald.  Als je dat afzet tegen de resultaten van andere scholen is dat een topprestatie. In het reguliere onderwijs slaagt minder dan 50% in 5 à 6 jaar. Betekent dit dat bijna iedereen op hetzelfde moment zijn diploma’s behaalt? Nee. Om uiteenlopende redenen zijn er studenten die een maand of paar maanden langer over doen. Langer dan 3 1/2 jaar komt nauwelijks voor. Een EuroCollegestudent start dus gemiddeld  1 1/2 jaar eerder op de arbeidsmarkt dan zijn collega van een andere school. Geen enkele school in Nederland doet ons dit na.

Wij presteren nog op een ander punt goed, de persoonlijke ontwikkeling van onze studenten. Door onze werkwijze maken onze studenten een groei door van beginnende student tot door het bedrijfsleven gewilde stevige young professional. Dus wij zijn bewust bezig met de bagage en mindset waarmee de studenten de arbeidsmarkt betreden.

Uiteraard vraagt dit veel inspanning van zowel de studenten als de staf.  EuroCollege is zeer duidelijk in zijn belofte: no pain, no gain! Als een student niet zijn mouwen opstroopt en tot en met de laatste dag van zijn opleiding niet minimaal 50 uur per week met zijn opleiding bezig is zal hij langer over zijn studie doen. Wij zijn in dat opzicht anders dan andere scholen.

Wat vindt u van de huidige tendens dat scholen steeds groter willen worden?

Wij willen een alternatief bieden voor het anonieme grootschalige onderwijs. Tevens willen we een alternatief zijn voor scholen met een “6jes cultuur.”, die enkel opleiden voor een diploma en geen oog hebben voor bildung. Scholen in bijv. grote steden als Utrecht, Amsterdam of Rotterdam zijn te groot. In de tijd dat ik zelf op school zat telde een school hooguit 1100 studenten. Dat vond ik toen al veel. Ik heb zelf altijd op scholen gezeten die minder dan 300 studenten kenden. Tegenwoordig zijn scholen met 20.000 studenten geen uitzondering meer. Deze grote scholen zijn ontstaan vanuit de idee dat grootschaligheid kostenbesparing en efficiency opleveren.

Iedere intelligente buitenstaander weet natuurlijk dat grote scholen alleen maar kunnen functioneren, wanneer je aan de poort selecteert, ergo alleen die studenten binnenhaalt die sterk genoeg zijn. Harvard University telt ook zo’n 20.000 studenten. Het verschil is wel dat een opleiding daar ca. $ 30.000 per jaar kost. Top docenten lopen daar rond. Ook selecteren zij alleen de beste studenten. Harvard besteedt dus weinig tijd aan studenten die extra aandacht nodig hebben. De studenten daar zijn namelijk zelfvoorzienend.

Het Nederlandse model is anders. Iedereen wordt toegelaten – ongeacht niveau, handicap of motivatie – en tegen minimale kosten wordt onderwijs aangeboden. Dat werkt dus niet. Dat moge duidelijk zijn. Het ministerie van OC&W zelf maakt zich ook al zorgen over de doorgeschoten schaalvergroting. De Algemene Rekenkamer stelde even geleden dat dergelijke scholen niet meer innovatief zijn. Inmiddels zit de politiek opgezadeld met grootschalige scholen die geleid worden door machtige besturen. Veranderen wordt moeilijk. Deze besturen zullen hun invloed en de daarbij komende emolumenten niet zonder slag of stoot prijsgeven. Als belastingbetaler kijk ik daar zeer kritisch naar. Als vader van drie kinderen maak ik me grote zorgen over de kwaliteit van dat onderwijs. Ik heb mijn kinderen dan ook ondergebracht op particuliere scholen.

Wij willen een alternatief bieden voor het anonieme grootschalige onderwijs

Hoe ontwikkelt particulier onderwijs zich?

De laatste jaren groeit het particuliere onderwijs in Nederland. Vooral in de Randstad.  Voor het eerst zijn er ook nieuwe aanbieders. Inmiddels kent Nederland zelfs een particuliere scholen gigant, NCOI. Deze heeft inmiddels Schoevers, Luzac College en andere scholen geacquireerd. Studenten, scholieren en ouders zijn op zoek naar kleinschalige, veilige kwaliteitsscholen. Tevens hebben Britse en Zweedse bedrijven scholen overgenomen.

Toch loopt Nederland nog achter in vergelijking met andere landen. Dat is niet vreemd. In Nederland bestaat nog  sterk het idee dat onderwijs niet teveel mag kosten.

Buiten Nederland hebben studenten en ouders al ontdekt dat goed onderwijs geld kost. Een Indiër, Amerikaan of Brit is bereid om een goede studie te zien als een economische investering. Daar is overigens wel een kentering in opgetreden. Zelfs de overheid stimuleert studenten om naar particuliere scholen te gaan. De hbo-studenten kunnen een dikke 17000 euro per jaar lenen als bijdrage in de tuition fee. Dat werkt drempel verlagend. Steeds meer studenten zien in dat goed onderwijs geld kost. Ze zijn bereid om in zichzelf te investeren.

Waaraan moet volgens u een student voldoen om succesvol in het bedrijfsleven te zijn?

Heel simpel. Mentaliteit en ambitie! Hij of zij moet een doel hebben en bereid zijn er iets voor te doen. Niet afwachten. Bereid zijn om te incasseren. Wij houden de studenten voor om te bikkelen. Succes, of het nu in de sport of in het bedrijfsleven is kent één oorsprong: doelgerichte en vasthoudende actie. Het spreekt voor zich dat binnen de dienstverlenende beroepen ook eisen gesteld worden aan dienstbaarheid en service.

Hoe traint EuroCollege zijn studenten daarop?

Wij leren de studenten dat het in het bedrijfsleven niet om hen gaat, maar om de klant. Dat vraagt een forse attitude verandering. In het reguliere onderwijs hebben zij immers geleerd om voor zichzelf op te komen en steeds in discussie te gaan. Daarnaast leren wij de studenten wat hard werken en volhouden is. Onze opleidingen zijn dan ook  bedoeld voor doorzetters. Daar zit  een stevige filter. Wij laten de studenten veel ervaring op doen in de echte praktijk. Deze is vaak confronterend en stevig. Het betreft eigenlijk een soort van ontgroening die plaatsvindt in het bedrijfsleven. Je wordt gedropt in een bedrijf en moet zien te overleven.

Uiteraard hebben wij de nodige vangnetten ingebouwd. Aan het eind van het eerste en tweede jaar gaan de studenten weer op stage. De praktijk in. Dit gebeurt altijd doelgericht. Deadlines zijn heilig tijdens de studie. De docenten die voor de klassen staan zijn mensen die zelf succesvol zijn in het bedrijfsleven. Onze studenten krijgen dus direct feedback. De studenten werken gedurende lesweken op school. We kennen lange werk(school) dagen.

De vestigingsdirecteur is verantwoordelijk voor het implementeren van de EuroCollegefilosofie. We hanteren de 10 regels die vooral gericht zijn op disciplineren zoals op tijd komen, donderdag in het voorgeschreven pak en schoenen verschijnen, deadlines zijn deadlines en afspraak is afspraak. Daarnaast hanteren we de 17 regels van Napoleon Hill. Een onderzoeker die het algoritme van succes heeft blootgelegd. Doelgericht hard werken, positief zijn, samenwerken en positief omgaan met teleurstellingen vallen daaronder. 

Wij leren de studenten dat het in het bedrijfsleven niet om hen gaat, maar om de klant

Het reguliere onderwijs gaat gebukt onder uiteenlopende problemen. Varierend van veel lesuitval tot onvoldoende kwaliteit van de docenten. In hoeverre heeft EuroCollege ook last van deze zaken?

Doordat EuroCollege als bedrijf is georganiseerd hebben wij  nauwelijks tot geen last van lesuitval. Wij zien een les als een optreden. Als u en ik naar een optreden van een artiest, zeg Marco Borsato, gaan gebeurt het zelden tot nooit dat een optreden geannuleerd wordt, omdat de artiest bijvoorbeeld een griepje heeft. In die wereld geldt, linksom, rechtsom je bent er. Je laat je publiek niet wachten. Precies zo hebben we de inzet van de docenten op EuroCollege georganiseerd. Onze docenten worden mede op dat aspect geselecteerd. Wij maken ook goede afspraken. Het komt bij ons nooit voor dat een docent vaker dan 1 keer afwezig is door ziekte of anderszins.

We hebben binnen EuroCollege een cultuur opgebouwd waarbinnen de regel geldt: je blijft niet thuis als je hoofdpijn hebt.  Het voordeel van een kleinschalige school is overigens dat het niet heel moeilijk is om goede docenten aan te trekken. We merken ook dat steeds meer mensen graag voor een kwaliteitsschool willen werken. Daarbij komt natuurlijk ook dat EuroCollege niet gebukt gaat onder een ander probleem dat binnen het reguliere onderwijs bestaat: ongeïnteresseerde en luie studenten en docenten. Die worden bij ons niet aangenomen. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat we klein en fijn blijven. We selecteren! Iedere student en docent conformeert zich bovendien aan onze regels. Het voordeel van dit alles is dat de motivatie en de betrokkenheid van iedereen groot is.

Binnen het concept van EuroCollege staat discipline centraal. Waarom vindt u dat zo belangrijk?

Discipline is de sleutel tot vrijheid. We leven in een maatschappij waarin mensen al decennia zijn aangemoedigd te doen waar ze zin in hebben. Er is een afname van discipline op scholen, sportclubs en in de samenleving. Dat vertaalt zich in lamlendigheid, ondermaatse prestaties op scholen en afgestudeerden die niet instaat zijn zich aan te passen aan de regels die bedrijven stellen.

In onze opvatting zijn gedisciplineerde mensen in de moderne maatschappij beter toegerust om succesvol te worden en hun eigen geluk vorm te geven. Wij vinden dat niet alleen. Als je de wereld overziet valt op dat de top-opleidingen focussen op het vergroten van discipline van de studenten. Deze scholen leveren een elite af die meer discipline meekrijgt dan de middenmoot. Die middenmoot heeft alleen geleerd de verplichte studiepunten te halen. Ze zijn enkel geconditioneerd op gehoorzaamheid, terwijl de elite juist zijn discipline heeft begroot en zich richt op de toekomst.

EuroCollege wijkt qua aanpak sterk af van andere scholen. Is dat een voordeel?

Dat heeft twee kanten. Voor ouders en potentiële studenten is het duidelijk waar wij voor staan. Zij kunnen kiezen voor een school waar stevig wordt opgeleid en waar studenten als persoon enorm groeien. Mensen uit het reguliere overheidsscholencircuit, zeg maar uit het staatsonderwijs, hebben altijd even tijd nodig om te snappen wat wij doen. Hard werken, lange dagen maken, ambities najagen, geen lesuitval en trots zijn op je school is voor mensen uit het staatsonderwijs heel moeilijk te plaatsen. Zoals we weten gaat het er daar anders aan toe. Bovendien is het staatsonderwijs gelijkvormig en ideologisch homogeen. Iedere afwijking leidt daar tot schrikreacties.

In 2025 wilt u een vestiging openen op Curacao?

Klopt. Wij willen het stevige concept van EuroCollege aanbieden aan jongeren van het eiland. De Corona heeft laten zien dat Curacao heel eenzijdig afhankelijk is van één industrie: toerisme. Dat kan anders. Wij willen samen met o.a. Nederlandse ondernemers, die massaal een tweede villa op het eiland hebben en van de geneugten van het eiland genieten, mobiliseren om samen een fonds te creëren waarmee we ambitieuze Curaçaose jongeren de kans geven om zich te ontwikkelen tot ondernemer. Curacao kan een zeer welvarend eiland worden wanneer lokaal ondernemers gevormd worden en opstaan.

Even iets anders. Wat zijn uw hobby’s?

(Van de Walle schiet in de lach) De school. Ik ben ondernemer. Leven en werk vallen samen. In de spaarzame tijd die ik over heb leef ik mij uit in drie passies: Curaçao, muziek en lekker eten. Ik ben een liefhebber van heet eten, veel sambal en pepers. Aan de andere kant ben ik groot fan van de keuken van restaurant Wine Cellar in Willemstad, Curacao. Ik kijk nu al uit naar de asperges. Daarnaast lees ik graag, van geschiedenisboeken tot de nieuwste ideeën over het verval van het Westen.

Van welke muziek houdt u?

Ik ben van 1959. Ik ben opgegroeid met Rock. Golden Earring, Metallica en Johnny Hallyday vind ik goed. Ik houd ook van de Zuid-Afrikaanse band Spoegwolf. Sinds mijn gehoor beschadigd is luister ik ook naar rustige muziek. Daarnaast houd ik van muziek uit de jaren ’40.