Interview directeur EuroCollege

Geslaagd. Yes!!!

Interview directeur EuroCollege

Hieronder een uitgebreid interview met drs P.V.C.E. van de Walle, directeur EuroCollege Amsterdam en Rotterdam. Hij geeft sinds 1998 leiding aan EuroCollege. Over o.a. EuroCollege, het belang van discipline, de verjuffing van het staatsonderwijs en waarom EuroCollege anders opleidt.

Wilt u zich voorstellen aan de lezers?

Ja hoor. Mijn naam is Van de Walle. Ik ben directeur van EuroCollege Hogeschool (mbo en hbo) in Rotterdam en EuroCollege Amsterdam (mbo). Ik heb internationale betrekkingen en contemporaine geschiedenis gestudeerd in Utrecht en onderwijsmanagement aan de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO) in Amsterdam. Mijn carrière ben ik in 1984 begonnen aan de universiteit van Utrecht als junior docent/assistent. In de periode 1986 t/m 1993 heb ik gewerkt bij het Luzac College als studiebegeleider, docent, conrector en rector. Ik ben toen opgeleid door één van de oprichters.

Tot eind jaren ´90 ben ik als manager actief geweest binnen verschillende dienstverlenende bedrijven (o.a. CEMSTO/ABILIS). In alles wat ik heb gedaan bleek steeds dat het particuliere onderwijs bleef trekken. In feite zit het in mijn genen. Ik ben zelf namelijk opgegroeid op studie-internaat, Dalstein. Daar heb ik gezien hoe kleine groepen tot prestaties gestimuleerd kunnen worden. Het werk op een particuliere school is meeslepend, uitdagend, hectisch en veeleisend. Werkdagen van 13 uur per dag of meer zijn geen uitzondering.

Werkdagen van 13 uur wordt door veel mensen niet echt als aantrekkelijk gezien?

(Na een korte stilte) Ja, ik ben een workaholic.  Ik ben iemand die altijd 100% ergens voor gaat. Deze opvatting wordt overigens door het managementteam gedeeld. Dat is niet de enige reden waarom wij hard werken. EuroCollege is een way of life. Onze verantwoordelijkheid is enorm. Vergeet niet dat ouders hun zoon en/of dochter aan ons toevertrouwen. Wij nemen dat heel serieus.

Natuurlijk combineren wij ons werk met aangename zaken. Ik houd van een hapje en een wijntje. Ons stamrestaurant in Rotterdam, Old Dutch ligt op 5 minuten loopafstand en onze kroeg slechts op 10 minuten loopafstand van EuroCollege. In Amsterdam ligt de kroeg De Gruter 10 minuten van EuroCollege Amsterdam.

De bevrediging in dit werk is groot, je werkt met jonge mensen. Deze mensen brengen wij verder, leiden wij op en studeren bij ons af en starten daarna hun carrière. Groots is dat. In al het werk dat ik gedaan heb, ben ik geen mooier resultaat tegengekomen dan een student die is afgestudeerd.

EuroCollege is een way of life

Hoe lang bestaat EuroCollege eigenlijk?

Al een tijdje. De geschiedenis van EuroCollege gaat terug tot 1949. Toen is de naam voor het eerst geregistreerd. Volgens anderen gaat de geschiedenis terug tot 1918. Hoewel de school verschillende eigenaren en vormen heeft gekend is het één van de oudste particuliere scholen van Nederland.

Waar staat EuroCollege voor?

Wij staan voor hoogwaardig, kleinschalig en praktijkgericht particulier beroepsonderwijs. De praktijk is real life, onze aanpak en cultuur bedrijfsmatig. Onze afgestudeerden weten van aanpakken, zeuren niet, kijken niet op de klok en weten wat verantwoordelijkheid dragen is. Bovendien zijn onze studenten representatief en hoffelijk. Waar vind je dat nog in Nederland?  Als school willen wij tot de beste behoren! Voor ons telt dat studenten zich veilig bij ons voelen en het naar hun zin hebben. Wij vragen veel inzet van onze studenten.

Studeren aan EuroCollege - in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Groningen of Rotterdam - vereist wel volharding en motivatie. Wanneer studenten leren inzien dat hard werken hand in hand kan gaan met plezier, geeft hen dat een enorme drive. 'learning by doing' vormt de rode draad binnen al onze opleidingen. Studenten hebben er niets aan wanneer ze alleen maar uit boekjes leren. Het gaat ook om ervaring. Die laten we hen heel intensief opdoen. Uiteraard ervaring, nadat er voldoende kennis is opgedaan. Bij ons telt zowel de theorie als de praktijk.

Kleinschalig & bijzonder

We zijn ook trots op de opleiding International Business & Enterpreneurship. Een opleiding die zich puur focust op ondernemen. De opleiding is mede totstand gekomen door inbreng van ouders van oud-studenten. Een groot deel van deze ouders is zelf ondernemer. In deze opleiding staven we de mentaliteit, ontwikkelen we creativiteit en rekken de mindset op van de studenten. Wij leren onze studenten dat succesvol zijn binnen handbereik ligt voor iedereen die doelen stelt en bereid is ervoor te knokken.

Dat betekent dat onze studenten extra bagage meekrijgen. Het valt op dat onze oud mbo-studenten aangeven dat de aansluiting met het hbo-onderwijs goed is. De grootste kracht van kleinschaligheid is uiteindelijk dat je individuele studenten persoonlijk kunt aanspreken en coachen. In feite is EuroCollege zo bijzonder omdat we over een uitgesproken concept beschikken, wij geen concessies doen aan onze principes en enorm inzetten op zelfdiscipline als sleutel tot succes.

De kleinschaligheid maakt het mogelijk voor studenten om aansprekende en uitdagende projecten binnen te halen. Real life ervaring op doen tijdens bijvoorbeeld het ABN-AMRO tennistoernooi of tijdens het CHIO. Als opleider willen wij ook uniek zijn. De bachelor opleiding International Event Management wordt in Nederland alleen bij ons gegeven. In feite zijn wij de enige evenementenopleider in Nederland. Het is leuk om te zien dat verschillende scholen in Nederland ons proberen te kopiëren. Ik beschouw dat als een compliment.

Er is zelfs een school die ons zo heeft gevolgd dat ze nu een hotelopleiding als eventopleiding aanprijzen. Heel bijzonder. Een ander instituut heeft weer het learning by Doing® principe van EuroCollege overgenomen, zonder te beseffen wat dat inhoudt. Het idee kun je overnemen maar de visie erachter niet. De opleiding International Hotel & Hospitality Management biedt de student de mogelijkheid om overal ter wereld stage te lopen. Bovendien heeft de opleiding een zeer hoog management gehalte. De mbo-opleidingen Evenementen & Hotelmanagement en International Business & Sales zijn opleidingen op niveau 4 plus.

Hoe denkt u over expansie?

Ieder jaar worden vele duizenden brochures aangevraagd. Op de open avonden loopt het storm.  We hebben afgelopen jaar zelfs een wachtlijstje gehanteerd. Belangstelling is er zeker. Wij zijn niet principieel tegen uitbreiden.

Wat vindt u van de huidige tendens dat scholen steeds groter willen worden?

Wij willen een alternatief bieden voor het anonieme grootschalige onderwijs. Scholen in bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam zijn te groot. In de tijd dat ik zelf op school zat telde een school hooguit 1100 studenten. Dat vond ik toen al veel. Ik heb zelf altijd op scholen gezeten die minder dan 300 studenten kenden. Tegenwoordig zijn scholen met 20.000 studenten geen uitzondering meer. Deze grote scholen zijn ontstaan vanuit de idee dat grootschaligheid kostenbesparing en efficiency opleveren.

Iedere intelligente buitenstaander weet natuurlijk dat grote scholen alleen maar kunnen functioneren, wanneer je aan de poort selecteert, ergo alleen die studenten binnenhaalt die sterk genoeg zijn. Harvard University telt ook zo'n 20.000 studenten. Het verschil is wel dat een opleiding daar ca. $ 30.000 per jaar kost. Top docenten lopen daar rond. Ook selecteren zij alleen de beste studenten. Harvard besteedt dus weinig tijd aan studenten die extra aandacht nodig hebben. De studenten daar zijn namelijk zelfvoorzienend.

Het Nederlandse model is anders. Iedereen wordt toegelaten - ongeacht niveau, handicap of motivatie - en tegen minimale kosten wordt onderwijs aangeboden. Dat werkt dus niet. Dat moge duidelijk zijn. Het ministerie van OC&W zelf maakt zich ook al zorgen over de doorgeschoten schaalvergroting. De Algemene Rekenkamer stelde even geleden dat dergelijke scholen niet meer innovatief zijn. Inmiddels zit de politiek opgezadeld met grootschalige scholen die geleid worden door machtige besturen. Veranderen wordt moeilijk. Deze besturen zullen hun invloed en de daarbij komende emolumenten niet zonder slag of stoot prijsgeven. Als belastingbetaler kijk ik daar zeer kritisch naar. Als vader van drie kinderen maak ik me grote zorgen over de kwaliteit van dat onderwijs. Ik heb mijn kinderen dan ook ondergebracht op particuliere scholen.

Wij willen een alternatief bieden voor het anonieme grootschalige onderwijs

Hoe ontwikkelt particulier onderwijs zich?

De laatste jaren groeit het particuliere onderwijs in Nederland. Vooral in de Randstad. Het Luzac College blijft maar groeien. Voor het eerst in 5 jaar zijn er ook nieuwe aanbieders.  Studenten, scholieren en ouders zijn op zoek naar kleinschalige, veilige kwaliteitsscholen. Toch loopt Nederland nog achter in vergelijking met andere landen. Dat is niet vreemd. In Nederland bestaat sterk het idee dat onderwijs niet teveel mag kosten.

Buiten Nederland hebben studenten en ouders al ontdekt dat goed onderwijs geld kost. Een Indiër, Amerikaan of Brit is bereid om een goede studie te zien als een economische investering. Daar is overigens wel een kentering in opgetreden. Zelfs de overheid stimuleert studenten om naar particuliere scholen te gaan. De hbo-studenten kunnen een dikke 9000 euro per jaar lenen als bijdrage in de tuition fee. Dat werkt drempel verlagend. Steeds meer studenten zien in dat goed onderwijs geld kost. Ze zijn bereid om in zichzelf te investeren.

Waaraan moet volgens u een student voldoen om succesvol in het bedrijfsleven te zijn?

Heel simpel. Mentaliteit en ambitie! Hij of zij moet een doel hebben en bereid zijn er iets voor te doen. Niet afwachten. Bereid zijn om te incasseren. Wij houden de studenten voor om te bikkelen. Succes, of het nu in de sport of in het bedrijfsleven is kent één oorsprong: doelgerichte en vasthoudende actie. Het spreekt voor zich dat binnen de dienstverlenende beroepen ook eisen gesteld worden aan dienstbaarheid en service.

Hoe traint EuroCollege zijn studenten daarop?

Wij leren de studenten dat het in het bedrijfsleven niet om hen gaat, maar om de klant. Dat vraagt een forse attitude verandering. In het reguliere onderwijs hebben zij immers geleerd om voor zichzelf op te komen en steeds in discussie te gaan. Daarnaast leren wij de studenten wat hard werken en volhouden is. Onze opleidingen zijn dan ook  bedoeld voor doorzetters. Daar zit  een stevige filter. Wij laten de studenten veel ervaring op doen in de echte praktijk. Deze is vaak confronterend en stevig. Het betreft eigenlijk een soort van ontgroening die plaatsvindt in het bedrijfsleven. Je wordt gedropt in een bedrijf en moet zien te overleven.

Uiteraard hebben wij de nodige vangnetten ingebouwd. Aan het eind van het eerste en tweede jaar gaan de studenten weer op stage. De praktijk in. Dit gebeurt altijd doelgericht. Deadlines zijn heilig tijdens de studie. De docenten die voor de klassen staan zijn mensen die zelf succesvol zijn in het bedrijfsleven. Onze studenten krijgen dus direct feedback. De studenten werken gedurende lesweken op school. We kennen lange werk(school) dagen.

Wij leren de studenten dat het in het bedrijfsleven niet om hen gaat, maar om de klant

Het reguliere onderwijs gaat gebukt onder uiteenlopende problemen. Varierend van veel lesuitval tot onvoldoende kwaliteit van de docenten. In hoeverre heeft EuroCollege ook last van deze zaken?

Doordat EuroCollege als bedrijf is georganiseerd hebben wij geen last van lesuitval. Wij zien een les als een optreden. Als u en ik naar een optreden van een artiest, zeg Marco Borsato, gaan gebeurt het zelden tot nooit dat een optreden geannuleerd wordt, omdat de artiest bijvoorbeeld een griepje heeft. In die wereld geldt, linksom, rechtsom je bent er. Je laat je publiek niet wachten. Precies zo hebben we de inzet van de docenten op EuroCollege georganiseerd. Onze docenten worden mede op dat aspect geselecteerd. Wij maken ook goede afspraken. Het komt bij ons nooit voor dat een docent vaker dan 1 keer afwezig is door ziekte of anderszins.

We hebben binnen EuroCollege een cultuur opgebouwd waarbinnen de regel geldt: je blijft niet thuis als je hoofdpijn hebt.  Het voordeel van een kleinschalige school is overigens dat het niet heel moeilijk is om goede docenten aan te trekken. We merken ook dat steeds meer mensen graag voor een kwaliteitsschool willen werken. Daarbij komt natuurlijk ook dat EuroCollege niet gebukt gaat onder een ander probleem dat binnen het reguliere onderwijs bestaat: ongeïnteresseerde en luie studenten en docenten. Die worden bij ons niet aangenomen. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat we klein en fijn blijven. We selecteren! Iedere student en docent conformeert zich bovendien aan onze regels. Het voordeel van dit alles is dat de motivatie en de betrokkenheid van iedereen groot is.

Binnen het concept van EuroCollege staat discipline centraal. Waarom vindt u dat zo belangrijk?

Discipline is de sleutel tot vrijheid. We leven in een maatschappij waarin mensen al decennia zijn aangemoedigd te doen waar ze zin in hebben. Er is een afname van discipline op scholen, sportclubs en in de samenleving. Dat vertaalt zich in lamlendigheid, ondermaatse prestaties op scholen en afgestudeerden die niet instaat zijn zich aan te passen aan de regels die bedrijven stellen.

In onze opvatting zijn gedisciplineerde mensen in de moderne maatschappij beter toegerust om succesvol te worden en hun eigen geluk vorm te geven. Wij vinden dat niet alleen. Als je de wereld overziet valt op dat de top-opleidingen focussen op het vergroten van discipline van de studenten. Deze scholen leveren een elite af die meer discipline meekrijgt dan de middenmoot. Die middenmoot heeft alleen geleerd de verplichte studiepunten te halen. Ze zijn enkel geconditioneerd op gehoorzaamheid, terwijl de elite juist zijn discipline heeft begroot en zich richt op de toekomst.

EuroCollege wijkt qua aanpak sterk af van andere scholen. Is dat een voordeel?

Dat heeft twee kanten. Voor ouders en potentiële studenten is het duidelijk waar wij voor staan. Zij kunnen kiezen voor een school waar stevig wordt opgeleid en waar studenten als persoon enorm groeien. Mensen uit het reguliere overheidsscholencircuit, zeg maar uit het staatsonderwijs, hebben altijd even tijd nodig om te snappen wat wij doen. Hard werken, lange dagen maken, ambities najagen, geen lesuitval en trots zijn op je school is voor mensen uit het staatsonderwijs heel moeilijk te plaatsen. Zoals we weten gaat het er daar anders aan toe. Bovendien is het staatsonderwijs gelijkvormig en ideologisch homogeen. Iedere afwijking leidt daar tot schrikreacties.

Even iets anders. Wat zijn uw hobby's?

(Van de Walle schiet in de lach) De school. Ik ben ondernemer. Leven en werk vallen samen. In de spaarzame tijd die ik over heb leef ik mij uit in drie passies: Curaçao, muziek en lekker eten. Ik ben een liefhebber van heet eten, veel sambal en pepers. Aan de andere kant ben ik verslaafd aan de traditionele keuken van restaurant Old Dutch in Rotterdam. Ik kijk nu al uit naar de asperges. Daarnaast lees ik graag, van geschiedenis boeken tot de nieuwste ideeën over business development.

Van welke muziek houdt u?

Ik ben van 1959. Ik ben opgegroeid met Rock. Golden Earring, Metallica en Johnny Hallyday vind ik goed. Sinds mijn gehoor beschadigd is luister ik ook naar rustige muziek. Daarnaast houd ik van muziek uit de jaren '40.