Rotterdam, 18 mei 2021 – De overgrote meerderheid van de studenten van het EuroCollege is blij om in de coronaperiode daar hbo- of mbo-onderwijs te volgen in plaats van op een reguliere onderwijsinstelling, blijkt uit een enquête onder zijn studenten. Meer dan de helft vindt zelfs dat de kwaliteit van de lessen tijdens de corona-epidemie constant is gebleven of is verbeterd.

Studenten geven in de enquête aan dat zij veel waardering hebben voor de kleinschaligheid en de bijkomende persoonlijke aandacht van docenten bij het EuroCollege. “Online lessen zijn prettiger in kleine groepen”, schrijft een studente, “plus je bent altijd welkom op school indien nodig. Ze willen iedereen overal helpen om het tot een succesvol einde te brengen (dit zie ik bij mijn vriendinnen op regulier onderwijs niet terug).”

Veel EuroCollege-studenten prijzen zich gelukkig dat ze tijdens de lockdown fysiek naar school konden blijven gaan. Dat in tegenstelling tot leeftijdsgenoten in het regulier beroepsonderwijs. Een student zegt te waarderen “dat er gekeken wordt naar een alternatief voor jou om toch fysiek op school aanwezig te zijn als je aangeeft dat de online lessen niet goed voor je werken”. “Omdat we op school les krijgen blijf je makkelijker bij en wissel je veel informatie uit met je medestudenten”, zegt een ander.

Dit zie ik bij mijn vriendinnen op regulier onderwijs niet terug

Prettiger in kleine groepen

Van de 126 EuroCollege-studenten die de enquête dit voorjaar hebben ingevuld, geven er 110 aan dat zij beter af zijn dan op een reguliere hbo-instelling of ROC. Al helemaal onder eerstejaars, die als het begin van hun studie voornamelijk thuis studeren, wordt die mening gedeeld. Bijna de helft geeft uitdrukkelijk aan de vele persoonlijke begeleiding te waarderen. Daarnaast geven veel studenten aan dat ook online lessen prettiger zijn in kleine groepen.

De lessen worden door meer dan de helft als net zo goed of zelfs beter ervaren dan voor de coronapandemie. “Veel persoonlijke aandacht in de les en opdrachten met eigen invulling”, zegt een student daarover. Een derde van de studenten vindt dat de lessen toch achteruit zijn gegaan.

Concentratie is uitdaging

Dat jongeren in het algemeen last hebben van de corona-epidemie en de beperkende overheidsmaatregelen, is ook bij EuroCollege-studenten terug te zien. Bijna de helft geeft aan dat corona een negatieve invloed heeft op zijn of haar studieresultaten. Vooral concentratieverlies speelt daarbij een rol. Ongeveer een derde zegt dat corona de geestelijke gezondheid beïnvloedt. Deze studenten zeggen dat zij meer stress ervaren en vaker somber te zijn.  

Daar staat tegenover dat meer dan de helft van de EuroCollege-studenten in de enquête zegt dat corona géén negatief effect heeft gehad op de studieresultaten. Ongeveer een vijfde, bijna allemaal eerstejaars, denkt zelfs dat de epidemie en de maatregelen een positief effect heeft gehad op zijn of haar cijfers. Daarbij wordt vooral ‘minder afleiding’ als verklaring genoemd.

Zoektocht naar stageplek

Een klein aantal studenten zegt zich zorgen te maken over het vinden van een geschikte stageplek, net als veel leeftijdsgenoten bij reguliere onderwijsinstellingen. EuroCollege-studenten geven aan te worden ondersteund in hun zoektocht naar een goede leerwerkplek.